Peter Hollebrandse
Genealogie & Fotografie

Parenteel.

Wat is een Parenteel?

Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Het wordt meestal in een tekst weergegeven. Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens.
Al deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld:

(Naam van de man), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum en -jaar), gehuwd te (huwelijksplaats) opo (huwelijksdatum en -jaar) met (naam van de vrouw), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum en -jaar).

Daaronder volgen de lijsten van kinderen met hun geboortegegevens, kleinkinderen, etc. Er kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, eventuele gebeurtenissen en anekdotes.

In een parenteel kunnen wel gezinnen voorkomen met verschillende achternamen.


Op de volgende pagina is de parenteel Hollebrants(sen) te vinden. De oudste stamvader die ik nu gevonden heb.

E-mailen
Instagram