Parenteel

Wat is een Parenteel?

Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Het wordt meestal in een tekst weergegeven. Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens.
Al deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld:
(Naam van de man), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum en -jaar), gehuwd te (huwelijksplaats) opo (huwelijksdatum en -jaar) met (naam van de vrouw), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum en -jaar).
Daaronder volgen de lijsten van kinderen met hun geboortegegevens, kleinkinderen, etc. Er kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, eventuele gebeurtenissen en anekdotes.
In een parenteel kunnen wel gezinnen voorkomen met verschillende achternamen.

Parenteel van N.N. Hollebrants(sen)

 

 1. N.N. Hollebrants(sen).

Zijn kinderen:

 1. Adriaen Hollebrands.
 2. Maerten, volgt II.

 

 1. Maerten Hollebrants(sen), geb. 1568.

Uit zijn relatie met Martijnken Adriaens:

 1. Pieter Olibrant.
 2. Hollebrant Hollebrants(sen), ged. Gapinge 28 okt. 1591.
 3. Adriaen, volgt III.

 

III. Adriaen Olibrant, ged. Gapinge 7 maart 1593.

Zijn kinderen:

 1. Cornelis Olibrant, ged. Meliskerke 16 sept. 1618.
 2. Margrijetje Olibrant, ged. Meliskerke 26 jan. 1620.
 3. Ollebrant, volgt IV.
 4. Maeijken Olibrant, ged. Meliskerke 24 jan. 1624.

 

 1. Ollebrant Adriaanse, ged. Meliskerke 27 okt. 1621, tr. 1e Meliskerke 1 mei 1652 Adriaantje Adriaanse, geb. Meliskerke, † vóór 1659; tr. 2e Meliskerke 2 april 1659 Leunken Antheunis, geb. Buttinge 1619.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaan, volgt Va.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Tanneken, volgt Vb.

 

Va. Adriaan Hollebrands, ged. Meliskerke 14 febr. 1655.

Uit zijn relatie met Magdaleentje Philips; zij tr. Meliskerke 19 mei 1671 Pieter Pieters Hollebrands:

 1. Maerteijntje Hollebrandse, geb. 1684, ged. Meliskerke 1 okt. 1684.
 2. Jan Hollebrandse, ged. Meliskerke 13 juli 1687.
 3. Willem Adriaanse, volgt VI.
 4. Dina Hollebrands, geb. 1711, ged. Meliskerke 1711, tr. Sint Laurens 17 april 1736 Christoffel Verelst, geb. Middelburg 1715.

 

 1. Willem Adriaanse Hollebrandse, geb. omstr. 1690, ged. Meliskerke 18 dec. 1690, † Poppekerke vóór 9 nov. 1720.

Uit zijn relatie met Suzanna Stevens Moens:

 1. Willemijntje Hollebrandse, geb. Meliskerke 9 nov. 1720.
 2. Adriaan Willemse, volgt VII.

 

VII. Adriaan Willemse Hollebrandse, geb. Poppekerke dec. 1720, † Meliskerke 12 nov. 1774, tr. Meliskerke 29 juli 1753 Christina Florisse Wisse, geb. Serooskerke 24 dec. 1730, † Zoutelande 10 april 1766, dr. van Floris en Jannetje Pieters.

Uit zijn huwelijk:

 1. Susanna Hollebrandse, geb. Meliskerke 19 juni 1754, † vóór 1757.
 2. Floris Adriaanse, volgt VIIIa.
 3. Susanna Hollebrandse, geb. Meliskerke 23 maart 1757, † Zoutelande 9 mei 1808, tr. Joost Gillisse Joosse, † Zoutelande 29 nov. 1808.
 4. Willem, volgt VIIIb.
 5. Jan, volgt VIIIc.
 6. Steven Hollebrandse, geb. Meliskerke 15 maart 1763.

Uit zijn relatie met Soetje Pieterse Jobse, † Melis- en Mariakerke na april 1775:

 1. Maatje Hollebrandse, geb. 23 okt. 1768.
 2. Maatje Hollebrandse, geb. 5 april 1770.
 3. Maatje Hollebrandse, geb. Meliskerke 20 sept. 1771.
 4. Steven, volgt VIIId.

 

VIIIa. Floris Adriaanse Hollebrandse, geb. Meliskerke (Poppekerke) 20 juni 1755, ged. Meliskerke 22 juni 1755, † Westkapelle 1 dec. 1792, begr. Meliskerke 9 dec. 1792.

Uit zijn relatie met Janna Aarnoutse, geb. Meliskerke 1 aug. 1760, † ald. 24 sept. 1840, dr. van Jan en Pieternella Meijers:

 1. Christina Hollebrandse, geb. Meliskerke 27 dec. 1780.
 2. Jan (Florisse), volgt IXa.
 3. Adriaan (Florisse), volgt IXb.
 4. Aarnoud (Florusse), volgt IXc.
 5. Pieternella Florisse, volgt IXd.
 6. Suzanna, volgt IXe.
 7. Cornelia Pieternella, volgt IXf.
 8. Leintje Florisse, volgt IXg.

 

IXa. Jan (Florisse) Hollebrandse, geb. Meliskerke 26 jan. 1782, † Oostkapelle 26 okt. 1814, tr. Oostkapelle 4 febr. 1810 Maatje (Adriaanse) Kodde, geb. Oostkapelle 13 sept. 1785, particulier 1838-1853, † Grijpskerke 3 april 1853, dr. van Adriaan en Suzanna (Cornelisse) Minderhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, volgt Xa.
 2. Johanna, volgt Xb.
 3. Jan Hollebrandse, geb. Oostkapelle 18 aug. 1812, Dienstplichtige ZMS in 1837 Oostkapelle Functie: schutter 1837-, arbeider 1875, † Grijpskerke 11 dec. 1875.
 4. Pieter Hollebrandse, geb. Oostkapelle 4 okt. 1813, † ald. 17 juni 1815.
 5. Gerrit Hollebrandse, geb. Oostkapelle 6 okt. 1814, † ald. 5 febr. 1815.

 

Xa. Adriaan Hollebrandse, geb. Oostkapelle 17 jan. 1810, Dienstplichtige ZMS in 1836 Oostkapelle Functie: schutter 1836-, particulier 1858, landbouwer -1872, † Grijpskerke 29 jan. 1872, tr. Grijpskerke 12 mei 1858 Elizabeth Brouwer, geb. Grijpskerke omstr. 1825, particuliere 1858, dr. van Marijnis en Jannetje Pieterse.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloze dochter, geb. Grijpskerke 17 juli 1858.
 2. Maatje Jannetje Hollebrandse, geb. Grijpskerke 29 dec. 1865, † Zundert 26 april 1943, tr. Grijpskerke 16 april 1913 Antheunis Huijsman, geb. Grijpskerke 17 febr. 1864, landbouwer 1913-1943, † Middelburg 18 aug. 1943, zn. van Antheunis en Lena Coppoolse.
 3. Marinus, volgt XIa.

 

XIa. Marinus Hollebrandse, geb. Grijpskerke 23 juli 1867, landbouwer 1893-1927, † Grijpskerke 29 juni 1928, tr. Grijpskerke 1 maart 1893 Tannetje Huijsman, geb. Grijpskerke 2 nov. 1869, † ald. 6 april 1921, dr. van Antheunis en Lena Coppoolse.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 23 april 1893, † ald. 20 febr. 1903.
 2. Antheunis, volgt XIIa.
 3. Marinus, volgt XIIb.
 4. Lena Hollebrandse, geb. Grijpskerke 7 okt. 1898, † ald. 22 okt. 1898.
 5. Jan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 12 sept. 1900, † ald. 4 okt. 1900.
 6. Elizabeth, volgt XIIc.
 7. Lena Hollebrandse, geb. Grijpskerke 7 febr. 1903, † ald. 12 maart 1904.
 8. Adriaan, volgt XIId.
 9. Jan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 16 mei 1905, landbouwer -1930, † Grijpskerke 7 juli 1930.
 10. Levenloze zoon, geb. Grijpskerke 11 nov. 1906.
 11. Krijn Hollebrandse, geb. Grijpskerke 11 april 1908, † ald. 28 mei 1908.
 12. Levenloze zoon, geb. Grijpskerke 2 jan. 1910.
 13. Levenloze zoon, geb. Grijpskerke 19 juli 1911.

 

XIIa. Antheunis Hollebrandse, geb. Grijpskerke 8 april 1895, landbouwer 1931-1954, † Grijpskerke 13 juli 1954, tr. Grijpskerke 27 mei 1921 Johanna Huijsman, geb. Grijpskerke 10 mei 1891, † na 1954, dr. van Pieternella Wisse.

Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje, volgt XIIIa.
 2. Jan, volgt XIIIb.
 3. Marinus Hollebrandse, geb. 18 okt. 1925, † Vlissingen 30 aug. 1996, begr. Sint Laurens, tr. Serooskerke 11 juli 1958 Pieternella Catharina Wattel, geb. Serooskerke 15 aug. 1928, dr. van Bartel en Centina Cornelia van de van de Broeke.
 4. Levenloze zoon, geb. Grijpskerke 2 febr. 1927.
 5. Pieternella, volgt XIIIc.
 6. Adriaan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 25 mei 1929, † ald. 12 febr. 1931.
 7. Pieter Hollebrandse, geb. Grijpskerke 17 febr. 1931, † Veere 17 febr. 2017, tr. Grijpskerke 2 dec. 1955 Maria Sturm, geb. Vrouwenpolder 17 april 1932, † 31 mei 2011, dr. van Levinus en Jannetje Mesu.
 8. Adriaan, volgt XIIId.
 9. Antheunis, volgt XIIIe.

 

XIIIa. Tannetje Hollebrandse, geb. Grijpskerke 9 juni 1922, † Vlissingen 6 sept. 2001, begr. Oost-Souburg 11 juni 2001, tr. Grijpskerke 28 april 1950 Pieter Francke, geb. Biggekerke 14 april 1923, † Vlissingen 18 maart 1996, begr. Oost-Souburg 23 maart 1996, zn. van Pieter en Leuntje Johanna Maljaars.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Francke, geb. Meliskerke 6 febr. 1952.
 2. Anthonie Francke, geb. Meliskerke 5 juni 1954.
 3. Johannes Leunis Francke, geb. Meliskerke 21 nov. 1955.
 4. Anjo Francke, geb. Oost- en West-Souburg 19 jan. 1964.

 

XIIIb. Jan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 4 okt. 1924, † Arnemuiden 10 juli 1999, tr. Cannington (West Australië) 3 april 1959 Jenneke Kleyn, geb. Sliedrecht 25 febr. 1939, dr. van Cornelis en Willempje Schutte; zij hertr. 19 dec. 2002 Willem Willeboordse.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexander Raymond, volgt XIVa.
 2. Cornelia Wilhelmina, volgt XIVb.
 3. John, volgt XIVc.

 

XIVa. Alexander Raymond Hollebrandse, geb. Freemantel (West Australië) 3 juni 1962, tr. ’s Gravenhage 18 mei 1983 Gerda Bal, geb. Scheveningen 18 sept. 1963, dr. van Antheunis en Dikkie Roos.

Uit dit huwelijk:

 1. Patricia Hollebrandse, geb. Vlissingen 18 okt. 1984.
 2. Alexander Raymond Hollebrandse, geb. Vlissingen 7 juni 1986.
 3. Steven Hollebrandse, geb. Arnemuiden 3 mei 1989.
 4. Jordan Hollebrandse, geb. Arnemuiden 17 mei 1990.

 

XIVb. Cornelia Wilhelmina Hollebrandse, geb. Freemantel (West Australië) 23 febr. 1964, tr. Arnemuiden 26 sept. 1986 Pieter de de Nooijer, geb. Arnemuiden 2 juli 1960, zn. van Blaas en Neeltje Meulmeester.

Uit dit huwelijk:

 1. Blaas de de Nooijer, geb. Vlissingen 30 juni 1987.
 2. Jenny de de Nooijer, geb. Arnemuiden 6 juni 1988.
 3. Jan de de Nooijer, geb. Arnemuiden 22 aug. 1989.
 4. Pieter de de Nooijer, geb. Vlissingen 27 jan. 1992.
 5. Alexander de de Nooijer, geb. Arnemuiden 21 sept. 1993.
 6. Jordy de de Nooijer, geb. Arnemuiden 25 mei 1995.
 7. Neeltje de de Nooijer, geb. Vlissingen 22 april 1997.

 

XIVc. John Hollebrandse, geb. Subiaco (west Australië) 13 sept. 1966, tr. Arnemuiden 30 juni 1989 Jolanda de de Nooijer, geb. Vlissingen 9 dec. 1969, dr. van Izak en Adriana van der van der Linde.

Uit dit huwelijk:

 1. Jessica Hollebrandse, geb. Vlissingen 3 nov. 1990.
 2. Silvana Hollebrandse, geb. Vlissingen 19 juni 1996.

 

XIIIc. Pieternella Hollebrandse, geb. Grijpskerke 6 febr. 1928, † Koudekerke 16 nov. 2012.

Uit haar relatie met Job Dommisse, geb. Grijpskerke 1 dec. 1922, † vóór 2012, zn. van Aarnout Domisse en Elizabeth Jacobse:

 1. Elisabeth Johanna Dommisse, geb. Grijpskerke 25 aug. 1961.
 2. Johannes Aarnout Dommisse, geb. Grijpskerke 21 maart 1966.

 

XIIId. Adriaan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 24 sept. 1932, † Middelburg 5 sept. 2009, tr. Arnemuiden 17 maart 1972 Maatje van Belzen, geb. Middelburg 20 aug. 1936, † na 2009, dr. van Willem en Jannetje van Belzen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Maatje Hollebrandse.
 2. Willem Antheunis Hollebrandse.
 3. Johanna Jannetje Hollebrandse, geb. Arnemuiden 12 aug. 1973.

 

XIIIe. Antheunis Hollebrandse, geb. Grijpskerke 24 febr. 1935, tr. Grijpskerke 20 nov. 1964 Elizabeth Vlieger, geb. Grijpskerke 30 juni 1938, dr. van Janus en Pieternella Maria Louwerse.

Uit dit huwelijk:

 1. Rudolf Jan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 23 nov. 1965.
 2. Pieternella Johanna Hollebrandse, geb. Grijpskerke 16 dec. 1966.
 3. Alfred Marius Hollebrandse, geb. Grijpskerke 1 april 1970.
 4. Hugo Ernest Hollebrandse, geb. Grijpskerke 1 juli 1971.

 

XIIb. Marinus Hollebrandse, geb. Grijpskerke 29 dec. 1896, † Serooskerke 5 febr. 1929, tr. Serooskerke 19 okt. 1921 Neeltje Besuijen, geb. Serooskerke 7 nov. 1900, † Middelburg 18 maart 1972, dr. van Janus en Suzanna Poppe.

Uit dit huwelijk:

 1. Marius Hollebrandse, geb. Serooskerke 17 jan. 1922, † Grijpskerke 15 aug. 1985.
 2. Janus, volgt XIIIf.
 3. Tannetje, volgt XIIIg.

 

XIIIf. Janus Hollebrandse, geb. Serooskerke 2 mei 1924, † Grijpskerke 9 juni 1969, tr. Catharina Johanna de de Visser, geb. Oostkapelle 28 maart 1931, † Koudekerke 1 april 1999, dr. van Pieter en Maria Kodde.

Uit dit huwelijk:

Marina Hollebrandse, geb. Grijpskerke 26 mei 1967.

 

XIIIg. Tannetje Hollebrandse, geb. Serooskerke 12 juli 1926, tr. Grijpskerke 29 sept. 1950 Levinus Jacobus Paauwe, geb. Rilland-Bath 3 juni 1916, † Goes 2 febr. 1984, zn. van Hendrik en Clazina Moeliker.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloze dochter, geb. Yerseke 26 aug. 1953.
 2. Clazina Neeltje Paauwe, geb. Goes 18 febr. 1955.
 3. Marinus Paauwe, geb. Goes 15 aug. 1958, † Yerseke 5 sept. 1963.
 4. Neeltje Antonia Suzanna Paauwe, geb. Goes 26 juni 1961.

 

XIIc. Elizabeth Hollebrandse, geb. Grijpskerke 14 sept. 1901, † Vlissingen 29 mei 1976, tr. Grijpskerke 18 mei 1927 Antheunis Pieter Huijsman, geb. Grijpskerke 25 juli 1904, landbouwer 1927, † Lewedorp 3 april 1964, zn. van Jan en Pieternella Wisse.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Huijsman, geb. Grijpskerke 11 mei 1928.
 2. Tannetje Huijsman, geb. Grijpskerke 6 juli 1929.
 3. Jan Huijsman, geb. Sint Laurens 29 dec. 1930.
 4. Marius Huijsman, geb. Sint Laurens 23 febr. 1932.
 5. Johanna Huijsman, geb. Sint Laurens 16 febr. 1933.

 

XIId. Adriaan Hollebrandse, geb. Grijpskerke 6 april 1904, landbouwer 1931, † Middelburg 17 jan. 1975, tr. Grijpskerke 24 juli 1931 Johanna Pieternella Vader, geb. Middelburg 17 sept. 1901, † ald. 30 sept. 1985, dr. van Cornelis Jacobus en Adriana Poppe.

Uit dit huwelijk:

 

XIIIh. Marinus Cornelis Hollebrandse, geb. Middelburg 16 nov. 1936, tr. Middelburg 23 aug. 1961 Anna Cornelia Geldof, geb. Middelburg 8 mei 1936.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Hollebrandse, geb. Amsterdam 6 juli 1962.
 2. Johanna Hollebrandse, geb. Amsterdam 1 febr. 1965.

 

Xb. Johanna Hollebrandse, geb. Oostkapelle 11 febr. 1811, † ald. 10 jan. 1860, tr. Oostkapelle 10 maart 1838 Jan Louws, geb. Aagtekerke 5 febr. 1809, schoenmaker 1838-1873, † Oostkapelle 13 okt. 1897, zn. van Lourus en Willemina Box.

Haar dochter:

 1. Adriana, volgt XIb.

Uit het huwelijk:

 1. Laurens Louws, geb. Oostkapelle 3 juli 1838, † ald. 17 nov. 1858.
 2. Jan Louws, geb. Oostkapelle 28 aug. 1839, † ald. 17 juni 1859.
 3. Pieter Louws, geb. Oostkapelle 9 dec. 1841, † ald. 9 juni 1842.
 4. Adriaan Lous, geb. Oostkapelle 31 juli 1843, † ald. 11 sept. 1843.
 5. Adriaan Johan Louws, geb. Oostkapelle 11 febr. 1845, boereknecht 1873, † Middelburg 7 april 1922, tr. Vrouwenpolder 7 mei 1873 Adriana Midavaine, geb. Veere 21 okt. 1851, dienstbode 1873, † Middelburg 14 jan. 1916, dr. van Abraham en Suzanna Louws.
 6. Pieter Louws, geb. Oostkapelle 12 april 1846, † Serooskerke 7 okt. 1917, tr. Maatje Geerse, † vóór 1917.
 7. Johannes Louws, geb. Oostkapelle 7 okt. 1849, † ald. 28 jan. 1858.
 8. Marinus Louws, geb. Oostkapelle 7 jan. 1851.
 9. Willem Louws, geb. Oostkapelle 14 sept. 1857, schoenmaker -1912, † Middelburg 4 mei 1912, tr. Oostkapelle 20 juni 1877 Leijntje Geerse.

 

XIb. Adriana Hollebrandse, geb. Oostkapelle 14 nov. 1830, † Grijpskerke 4 nov. 1872, tr. Grijpskerke 5 nov. 1858 Jan Brouwer, geb. Serooskerke 1 sept. 1836, landbouwersknecht 1858, werkman 1887, arbeider 1892-1894, † Grijpskerke 22 maart 1907, zn. van Jacobus en Pieternella Schout.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, volgt XIIe.
 2. Johanna Brouwer, geb. Grijpskerke 26 nov. 1859.
 3. Pieter Brouwer, geb. Grijpskerke 9 dec. 1861.
 4. Adriaan Brouwer, geb. Grijpskerke 20 dec. 1862, † ald. 10 april 1863.
 5. Pieternella Brouwer, geb. Grijpskerke 7 april 1864, dienstbode 1892, † Domburg 17 maart 1944, tr. Domburg 19 febr. 1892 Andries Bimmel, geb. Domburg omstr. 1869, arbeider 1892, landbouwer 1944, † na 1944, zn. van Willem en Johanna Passenier.
 6. Maatje Brouwer, geb. Grijpskerke 29 mei 1865.
 7. Elizabeth Brouwer, geb. Grijpskerke 9 juni 1866, † ald. 18 april 1867.
 8. Adriana Brouwer, geb. Grijpskerke 21 okt. 1867, † ald. 24 febr. 1868.
 9. Elizabeth Brouwer, geb. Grijpskerke 27 maart 1869.
 10. Adriana Brouwer, geb. Grijpskerke 3 juni 1870, dienstbode 1894, † Bergen op Zoom 25 aug. 1952, tr. Sint Laurens 1 aug. 1894 Adriaan van Slooten, geb. Vrouwepolder omstr. 1870, landbouwersknecht 1894, † na 1952, zn. van Cornelis van van Slooten en Maria Joosse.

 

XIIe. Jacobus Brouwer, geb. Grijpskerke 28 dec. 1858, Landmansknecht 1887, † Grijpskerke 23 aug. 1917, tr. Grijpskerke 5 okt. 1887 Johanna Izeboud, geb. Koudekerke 12 aug. 1860, dienstbode 1887, dr. van Evert en Lena Joziasse.

Uit dit huwelijk:

Jan Brouwer, geb. Grijpskerke 12 juli 1894.

 

IXb. Adriaan (Florisse) Hollebrandse, geb. Meliskerke 27 mei 1783, domistique (knecht) 1813, landman 1824, landbouwer 1849, † Koudekerke 12 juli 1864, tr. Koudekerke 20 okt. 1810 Cornelia Lourusse Kluijfhout, geb. omstr. 1789, landvrouw 1824, Landbouwster 1849, † Koudekerke 24 okt. 1861.

Uit het huwelijk:

 1. Florus Hollebrandse, geb. Koudekerke 1 jan. 1811, † ald. 6 jan. 1811.
 2. Florus Hollebrandse, geb. Koudekerke 29 febr. 1812, Dienstplichtige ZMS in 1837 Koudekerke Functie: schutter 1837-, † Koudekerke 26 okt. 1882.
 3. Jan Hollebrandse, geb. Koudekerke 4 nov. 1813, † ald. 5 nov. 1813.
 4. Lourus Hollebrandse, geb. Koudekerke 4 nov. 1813, † ald. 5 nov. 1813.
 5. Janna, volgt Xc.
 6. Maatje, volgt Xd.

Zijn dochter:

 1. Maatje Hollebrandse, geb. Koudekerke 8 nov. 1817, † ald. 27 juli 1824.

 

Xc. Janna Hollebrandse, geb. Koudekerke 22 dec. 1819, † ald. 12 juni 1899, tr. Koudekerke 25 april 1845 Krijn Wielemaker, geb. Koudekerke 15 maart 1819, † 12 febr. 1890, zn. van Abraham en Leuntje Caljouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Wielemaker, geb. Koudekerke sept. 1847, † ald. 13 okt. 1847, tr. Janna Wijkhuijs, geb. Biggekerke 1858, dr. van Adriaan en N.N. Elizabeth Back.
 2. Abraham Wielemaker, geb. Koudekerke 1851, † ald. 13 jan. 1905, tr. Catharina Schoevers.
 3. Cornelis Wielemaker, geb. Koudekerke april 1853, † ald. 11 aug. 1853.
 4. Cornelia Wielemaker, geb. 1860, † Koudekerke 28 maart 1907, tr. Pieter Verhage.
 5. Willemina Wielemaker, geb. Koudekerke omstr. 1862, † Sint Laurens 12 jan. 1942, tr. Koudekerke 15 okt. 1880 Pieter Boone, geb. Middelburg omstr. 1862, zn. van Pieter en Adriana Midavaine.
 6. Maatje Wielemaker, geb. Koudekerke 1864, † Bergen op Zoom 21 april 1924, tr. David Sparrentak.

 

Xd. Maatje Hollebrandse, geb. Koudekerke 21 maart 1826, particulier 1849-1850, † Koudekerke 30 april 1850, tr. Koudekerke 11 mei 1849 Bruinis Pieterse, geb. Koudekerke 17 sept. 1823, boereknecht 1849-1850, † 24 april 1881, zn. van Abraham en Johanna de de Witte.

Uit dit huwelijk:

 1. Adam Pieterse, geb. Koudekerke 2 april 1850, † ald. 14 april 1850.
 2. Adriaan Pieterse, geb. Koudekerke 13 april 1850, † ald. 15 april 1850.

 

IXc. Aarnoud (Florusse) Hollebrandse, geb. Westkapelle 2 juni 1784, Journalier 1811, landmans arbeider 1812-1814, landman 1821-1825, dagloner 1836, arbeider 1857-1859, particulier 1865, † Zoutelande 28 dec. 1865.

Uit zijn relatie met Jacoba (Jacobse) Six, geb. Domburg 5 mei 1786, huisvrouwe 1813-1814, particuliere 1824, huisvrouw 1825, dagloonster 1836, † Zoutelande 4 jan. 1850:

 1. Floris Hollebrandse, geb. Zoutelande 16 febr. 1807, † ald. 5 maart 1807.
 2. Jacobus, volgt Xe.
 3. Johanna Hollebrandse, geb. Zoutelande 8 jan. 1810, † Middelburg 30 okt. 1859.
 4. Anthona Hollebrandse, geb. Zoutelande 14 april 1811, † ald. 14 april 1811.
 5. Antheunis Hollebrandse, geb. Zoutelande 26 maart 1812.
 6. Antona Hollebrandse, levenloze dochter, geb. Zoutelande 27 maart 1812.
 7. Floris Hollebrandse, geb. Zoutelande 5 juni 1813, † ald. 3 aug. 1813.
 8. Johanna Hollebrandse, geb. Zoutelande omstr. 1814, † Middelburg 30 okt. 1859.
 9. Levenloze dochter, geb. Zoutelande 14 april 1814.
 10. Antonie Hollebrandse, geb. Zoutelande 7 sept. 1814, † ald. 5 nov. 1814.
 11. Floris Hollebrandse, geb. Zoutelande 8 maart 1816, † Middelburg 22 okt. 1862.
 12. Anthonia Hollebrandse, geb. Zoutelande 14 juli 1819, † ald. 16 aug. 1824.
 13. Jan Hollebrandse, geb. Zoutelande 17 sept. 1821, † ald. 1 dec. 1821.
 14. Wilhelmina Hollebrandse, geb. Zoutelande 9 dec. 1822, † 16 dec. 1822.
 15. Hendrik Hollebrandse, levenloze zoon, geb. Sint Janskerke 28 jan. 1825.
 16. Anthonij, volgt Xf.

 

Xe. Jacobus Hollebrandse, geb. Zoutelande 25 febr. 1808, Landmansknecht 1836, landbouwer 1864, † Sint Laurens 28 maart 1873, tr. Grijpskerke 17 sept. 1836 Janna van Sparrentak, geb. Grijpskerke (Hoogelande) 21 mei 1813, landmansdochter 1836, particuliere 1864, † Sint Laurens 31 jan. 1885, dr. van Jan en Neeltje de Witte.

Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout, volgt XIc.
 2. Jan, volgt XId.
 3. Jacoba Hollebrandse, geb. Middelburg 21 febr. 1841, † ald. 10 maart 1847.
 4. Neeltje Hollebrandse, geb. Middelburg 6 juni 1842, † ald. 6 sept. 1842.
 5. Neeltje, volgt XIe.
 6. Neeltje Hollebrandse, geb. Middelburg 15 okt. 1843, particulier 1872, † Serooskerke 10 april 1922.
 7. Janna Johanna, volgt XIf.
 8. Cornelis, volgt XIg.
 9. Jacobus, volgt XIh.

 

XIc. Aarnout Hollebrandse, geb. Grijpskerke 9 april 1837, landbouwer 1876, † Sint Laurens 26 dec. 1918, tr. Sint Laurens 13 dec. 1876 Suzanna Faase, geb. Kleverskerke (nu Arnemuiden) 10 nov. 1844, dienstbode 1876, † Sint Laurens 13 jan. 1889, dr. van Jan en Adriana Barendse.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloze dochter, geb. Sint Laurens 4 sept. 1877.
 2. Levenloze zoon, geb. 16 jan. 1879.

 

XId. Jan Hollebrandse, geb. Zoutelande 3 juni 1838, boereknecht 1864, landbouwer 1884-1904, particulier 1901, † Middelburg 13 sept. 1923, tr. Serooskerke 19 okt. 1864 Johanna Francois, geb. Sint Laurens 30 jan. 1843, particuliere 1864, zelfstandige 1884, † Serooskerke 29 juni 1904, dr. van Cornelis en Maria Breel.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, volgt XIIf.
 2. Cornelis Hollebrandse, geb. Serooskerke 24 april 1871, † Koudekerke 19 sept. 1955, tr. 1e Middelburg 16 okt. 1896 (echtsch. ingeschr. 1 v.Chr.) Neeltje Bastiaanse, geb. 25 aug. 1873, † vóór 1955, dr. van Andries en Neeltje Maas; tr. 2e Axel 8 maart 1923 (echtsch. ingeschr. ald. 1 okt. 1932) Janna Koekkoek, geb. Axel 1874, winkelierster 1923, † Middelburg 29 juni 1950, dr. van Lambertus en Francoise Reminsen.
 3. Jacobus, volgt XIIg.
 4. Maria, volgt XIIh.
 5. Neeltje, volgt XIIi.
 6. Jan Hollebrandse, geb. Serooskerke 19 juli 1888, † ald. 2 dec. 1889.

 

XIIf. Johanna Hollebrandse, geb. Serooskerke 4 nov. 1864, particulier (zelfstandige) 1884, † Vrouwenpolder 5 jan. 1952, tr. Serooskerke 3 dec. 1884 Abraham Wattel, geb. Serooskerke 12 maart 1856, particulier 1884, landbouwer 1909, † 16 febr. 1919, zn. van Bartel en Johanna Cevaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Bartel Wattel, geb. Serooskerke 2 maart 1885, Grondwerker 1952, † Vrouwenpolder 2 aug. 1962.
 2. Jan Wattel, geb. Serooskerke 18 maart 1888, boerenknecht 1911, † Vrouwenpolder 1 juni 1971, tr. Serooskerke 10 mei 1911 Catharina Tissink, geb. Oostkapelle 1886, dienstbode 1911, dr. van Adriaan en Adriana de Rijke.
 3. Cornelia Wattel, geb. Vrouwenpolder 31 mei 1907, † ald. 28 maart 1963.
 4. Johanna Wattel, geb. Vrouwenpolder 31 mei 1907, † Oostkapelle 20 aug. 1909.

 

XIIg. Jacobus Hollebrandse, geb. Serooskerke 30 jan. 1879, landbouwer 1901, † na 1962.

Uit zijn relatie met Tannetje Kodde, geb. Arnemuiden 9 juni 1882, † Middelburg 29 maart 1962, dr. van David en Maria Christina Dingemanse:

 1. Maria Christina Hollebrandse, geb. Serooskerke 20 jan. 1902.
 2. Johanna Hollebrandse, geb. Serooskerke 8 okt. 1904, † Middelburg 6 juni 1994.
 3. Jacomina Johanna Hollebrandse, geb. Serooskerke 5 maart 1916, † Middelburg 19 dec. 2012.

 

XIIh. Maria Hollebrandse, geb. Serooskerke 14 dec. 1881, dienstbode 1901, † 1943, tr. 1e Serooskerke 16 okt. 1901 (echtsch. ingeschr. 30 nov. 1927) Adriaan de Steur, geb. Vrouwepolder 3 maart 1880, boerenknecht 1901, zn. van Adriaan Aart en Catharina Francois; tr. 2e Domburg 29 sept. 1933 Marinus Jacobus Hercules, geb. Middelburg 8 mei 1870, kellner 1933, † Domburg 1 nov. 1944, zn. van Jacobus en Dina IJzere.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaan Aart de Steur, geb. Serooskerke 11 juli 1903, Veldarbeider 1901, tr. IJzendijke 1 maart 1928 Janna van den Broeke, geb. IJzendijke 1904, dr. van Willem en Anna Magdalena Bresto.
 2. Jan de Steur, geb. Serooskerke 30 maart 1906.

 

XIIi. Neeltje Hollebrandse, geb. Serooskerke 4 dec. 1882, dienstbode 1901, † Middelburg 14 april 1969, tr. Serooskerke 9 okt. 1901 Pieter Vermeulen, geb. Vrouwepolder 21 sept. 1874, boerenknecht 1901, landbouwer 1937, † Middelburg 4 jan. 1965, zn. van Jacobus en Suzanna Adriana Louws.

Uit dit huwelijk:

 1. Suzanna Adriana Vermeulen, geb. Serooskerke 15 juni 1902, tr. Serooskerke 3 maart 1926 Willem Dekker, geb. Oostkapelle 1904, zn. van Willem en Maria Krijger.
 2. Johanna Vermeulen, geb. Serooskerke 23 mei 1905, tr. Serooskerke 28 aug. 1929 Jan Willem Matthijssen, geb. Middelburg 1903, landbouwer 1929, zn. van Cornelis en Jerina Suzanna Godeschalk.
 3. Jacobus Vermeulen, geb. Serooskerke 7 april 1910, tr. Breskens 20 febr. 1941 Cornelia Josina van Melle, geb. Breskens 1913.
 4. Jan Vermeulen, geb. Serooskerke 20 aug. 1914, tr. Maria Johanna Riemens, geb. Oostkapelle 1918.
 5. Neeltje Vermeulen, geb. Serooskerke 15 mei 1922.

 

XIe. Neeltje Hollebrandse, geb. Middelburg 15 okt. 1843, † Serooskerke 10 april 1922, tr. Sint Laurens 20 nov. 1872 Simon Versluijs, geb. Serooskerke 19 nov. 1834, † ald. 22 juni 1914, zn. van Jan en Maartje Wisse.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Versluijs, geb. Sint Laurens 4 sept. 1873, † Middelburg 30 juni 1957, tr. (ondertr. 1 juli) 1957 Jannetje Schuman.
 2. Simon Jacobus Versluijs, geb. Sint Laurens 4 okt. 1881.

 

XIf. Janna Johanna Hollebrandse, geb. Middelburg 16 nov. 1846, † ald. 21 nov. 1923, tr. Oostkapelle 15 sept. 1866 Leijn Francois, geb. Vrouwenpolder 26 maart 1837, † Middelburg 25 sept. 1908, zn. van Leijn en Dina Blaas.

Uit dit huwelijk:

 1. Dina Francois, geb. Vrouwenpolder 11 dec. 1866, † ald. 18 dec. 1866.
 2. Janna Johanna Francois, geb. Serooskerke 30 jan. 1868, † ald. 13 febr. 1868.
 3. Jacobus Francois, geb. Vrouwenpolder 14 maart 1869, arbeider 1894, † Sint Laurens 6 april 1894, tr. Sint Laurens 18 febr. 1891 Willemina Wanjon.
 4. Janna Johanna Francois, geb. Vrouwenpolder 12 sept. 1871, † Middelburg 11 juli 1957, tr. Middelburg 4 mei 1894 Jan Simpelaar, geb. Middelburg 1870, slepersknecht 1894, † vóór 1957, zn. van Abraham en Elizabeth Catharina Brouwer.
 5. Dina Francois, geb. Vrouwenpolder 13 aug. 1874, † Middelburg 5 febr. 1956, tr. Serooskerke 15 april 1898 Jacob de Rijke, geb. Serooskerke 1875, † vóór 1956.
 6. Leintje Francois, geb. Serooskerke 28 maart 1876, † ald. 14 juni 1876.
 7. Lein Francois, geb. Serooskerke 10 juni 1878.
 8. Leintje Francois, geb. Serooskerke 21 aug. 1879, † Bergen op Zoom 14 dec. 1911.
 9. Lein Francois, geb. Serooskerke 18 juli 1882, † ald. 5 aug. 1882.

 

XIg. Cornelis Hollebrandse, geb. Middelburg 12 maart 1849, landbouwer 1900-1912, † Sint Laurens 5 nov. 1912, tr. Koudekerke 27 nov. 1874 Catharina Wouters, geb. Koudekerke 13 dec. 1847, † Sint Laurens 2 febr. 1915, dr. van David en Pieternella Boeft.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Hollebrandse, geb. Koudekerke 25 maart 1875, † ald. 27 maart 1875.
 2. Pieternella, volgt XIIj.
 3. Janna, volgt XIIk.
 4. Catharina, volgt XII-l.
 5. Jacobus Hollebrandse, geb. Sint Laurens 27 dec. 1879, landbouwer 1915, † na 1955.
 6. David Hollebrandse, geb. Sint Laurens 28 sept. 1881, † ald. 20 dec. 1960.
 7. Neeltje Hollebrandse, geb. Sint Laurens 28 juli 1883, † ald. 29 aug. 1883.
 8. Leendert, volgt XIIm.

 

XIIj. Pieternella Hollebrandse, geb. Sint Laurens 7 febr. 1876, dienstbode 1897, † Sint Laurens 11 febr. 1954, tr. Sint Laurens 12 mei 1897 Adriaan Abrahamse, geb. Sint Laurens 2 aug. 1875, landbouwer 1897-1932, † Sint Laurens 22 jan. 1953, zn. van Passchier Adriaan en Neeltje den den Boeft.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Abrahamse, geb. Sint Laurens 1902, † Middelburg 7 okt. 1961, tr. Sint Laurens 11 febr. 1925 Pieter Johannes Quist, geb. Middelburg 1903, zn. van Johannes en Leuntje de Visser.
 2. Cornelis Abrahamse, geb. Sint Laurens 8 okt. 1903, landbouwer 1924, † Sint Laurens 14 nov. 1924.
 3. Catharina Abrahamse, geb. Sint Laurens 31 juli 1905, tr. Sint Laurens 23 sept. 1925 Jacobus Durink, geb. Hoek 1897, landbouwer 1925, zn. van Jacobus en Pieternella Dieleman.
 4. Dina Abrahamse, geb. Sint Laurens 10 nov. 1907, tr. Sint Laurens 6 mei 1931 Martinus Boogaard, geb. Meliskerke 1909, Fruithandelaar 1931, zn. van Rogier en Wilhelmina Jobse.
 5. Janna Abrahamse, geb. Sint Laurens 1 maart 1909.
 6. Passchier Adriaan Abrahamse, geb. Sint Laurens 29 maart 1910, landbouwer 1932, tr. Sint Laurens 27 april 1932 Magdalena Marinissen, geb. Sint Laurens 1909, dr. van Marinus Cornelis en Cornelia Wijkhuijs.
 7. Jacobus Abrahamse, geb. Sint Laurens 15 mei 1912.
 8. Jacoba Prina Abrahamse, geb. Sint Laurens 1914, tr. Sint Laurens 17 april 1940 Adriaan Arend Geuze, geb. Middelburg 1915.

 

XIIk. Janna Hollebrandse, geb. Sint Laurens 19 maart 1877, tr. Sint Laurens 2 mei 1900 Salomon Gideonse, geb. Middelburg 19 maart 1876, Veldarbeider 1907-1911, † Middelburg 10 maart 1963, zn. van David en Susanna de Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. David Gideonse, geb. Sint Laurens 19 juli 1901.
 2. Cornelis Gideonse, geb. Sint Laurens 11 aug. 1902.
 3. Suzanna Gideonse, geb. Sint Laurens 18 okt. 1903, tr. ’s-Heer Arendskerke 9 aug. 1934 Bastiaan de Koeijer, geb. ’s-Heer Arendskerke 1904.
 4. Jacobus Gideonse, geb. Sint Laurens 19 sept. 1905.
 5. Leendert Gideonse, geb. Sint Laurens 15 aug. 1907, tr. Oostkapelle 22 april 1942 Maria Melse, geb. Oostkapelle 1917, dr. van Janus Melse en Elisabeth Riemens.
 6. Adriaan Gideonse, geb. Sint Laurens 1 mei 1909.
 7. Salomon Gideonse, geb. Sint Laurens 12 juni 1911.

 

XII-l. Catharina Hollebrandse, geb. Sint Laurens 26 dec. 1878, † Epe (Gelderland) 28 maart 1968, begr. Sint Laurens, tr. Sint Laurens 13 mei 1903 Leendert Marinissen, geb. Sint Laurens 2 jan. 1880, landbouwer 1903-1911, † Sint Laurens 11 febr. 1959, zn. van Willem en Wilhelmina Pieternella de de Bruijne.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Pieternella Marinissen, geb. Sint Laurens 9 april 1904.
 2. Cornelis Marinissen, geb. Sint Laurens 2 juni 1905, Tuiner 1935, tr. Middelburg 11 sept. 1935 Jeanne Fracoise Marthe Schot, geb. Middelburg 1916, dr. van Hendrik Willem en Catharina Johanna Gernier.
 3. Willem Marinissen, geb. Sint Laurens 29 maart 1907, tr. Sint Laurens 15 mei 1929 Elizabeth Maas, geb. Middelburg 1911, dr. van Jozua en Sara Louwerse.
 4. Jacobus Marinissen, geb. Sint Laurens 8 april 1908.
 5. Marinus Cornelis Marinissen, geb. Sint Laurens 17 maart 1909.
 6. Catharina Marinissen, geb. Sint Laurens 5 aug. 1910, tr. Hendrik Pieter Janse, geb. Middelburg 1905, landarbeider 1934.
 7. Tannetje Marinissen, geb. Sint Laurens 26 juli 1911.
 8. David Marinissen, geb. Sint Laurens 1 nov. 1912.
 9. Leuntje Marinissen, geb. Sint Laurens 1915, tr. Sint Laurens 23 april 1941 Jacob Beun, geb. Aardenburg 1915.
 10. Leendert Marinissen, geb. Sint Laurens 12 febr. 1920, † ald. 14 febr. 1920.

 

XIIm. Leendert Hollebrandse, geb. Sint Laurens 19 aug. 1888, landbouwer 1909-1935, pakhuisknecht 1941, † Middelburg 9 febr. 1963, tr. Sint Laurens 28 april 1909 Janna Hollebrandse (XIIq).

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Hollebrandse, geb. Sint Laurens 1 okt. 1911, † ald. 28 mei 1913.
 2. Jacobus Hollebrandse, geb. Sint Laurens 17 juli 1913, † ald. 20 jan. 1941.
 3. Catharina, volgt XIIIi.

 

XIIIi. Catharina Hollebrandse, geb. Sint Laurens 2 febr. 1915, † Middelburg 17 maart 2000, tr. Sint Laurens 26 juni 1935 Krijn Willemse, geb. Sint Laurens 19 sept. 1907, landbouwer 1935, zn. van Cornelis en Janna Willemina Melis.

Uit dit huwelijk:

 1. Cees Willemse, geb. Sint Laurens.
 2. Jannie Willemse, geb. Sint Laurens.
 3. Leendert Cornelis Willemse, geb. Sint Laurens 1941, † ald. 3 juli 1994.

 

XIh. Jacobus Hollebrandse, geb. Middelburg 1 okt. 1851, landbouwer 1901-1915, † Sint Laurens 18 nov. 1940, tr. Middelburg 3 mei 1876 Jannetje de Rijcke, geb. Koudekerke 1854, † Sint Laurens 13 juli 1927, dr. van Izak de de Rijcke en Catharina Wondergem.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, volgt XIIn.
 2. Izak, volgt XIIo.
 3. Jan Hollebrandse, geb. Sint Laurens 9 mei 1880, landbouwer 1915-, † Sint Laurens 7 nov. 1940, tr. Sint Laurens 28 april 1915 Maria Maldegem, geb. Vrouwenpolder 27 nov. 1884, † Middelburg 7 sept. 1953, dr. van Adriaan en Sara Arense en echtg. van Abraham Gideonse.
 4. Aarnout Hollebrandse, geb. Sint Laurens 23 nov. 1881, landbouwersknecht -1901, † Sint Laurens 7 dec. 1901.
 5. Cornelis Hollebrandse, geb. Sint Laurens 7 april 1883.
 6. Catharina, volgt XIIp.
 7. Janna, volgt XIIq.
 8. Leendert Hollebrandse, geb. Sint Laurens 1 nov. 1890, landbouwer -1958, † Sint Laurens 2 mei 1949.
 9. Neeltje, volgt XIIr.

 

XIIn. Jacobus Hollebrandse, geb. Sint Laurens 5 juli 1877, landbouwersknecht 1907, landbouwer 1926, † Sint Laurens 10 april 1962, tr. Nieuw en Sint Joosland 1 mei 1907 Leuntje Polderman, geb. Nieuw en Sint Joosland 2 jan. 1886, † na 1962, dr. van Daniel en Jozina Prinse.

Uit dit huwelijk:

 

XIIIj. Jannetje Hollebrandse, geb. Sint Laurens 28 aug. 1907, † Middelburg 12 nov. 1985, tr. Sint Laurens 17 nov. 1926 Melis Gilde, geb. Sint Laurens 23 maart 1903, landbouwer 1926, † Veere 13 nov. 1992, zn. van Pieter en Leintje de de Nood.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gilde, geb. Sint Laurens 15 nov. 1928.
 2. Jacobus Gilde, geb. Sint Laurens 11 april 1930.
 3. Lein Jan Gilde, geb. Sint Laurens 28 juli 1938.
 4. Jan Gilde, geb. Sint Laurens 24 mei 1952.

 

XIIo. Izak Hollebrandse, geb. Sint Laurens 23 nov. 1878, landbouwer 1902, tr. Sint Laurens 6 mei 1903 Neeltje Kodde, geb. Sint Laurens 13 okt. 1881, † ald. 22 okt. 1937, dr. van Lein en Geertje Franse.

Uit dit huwelijk:

Jannetje Hollebrandse, geb. Sint Laurens 1 jan. 1906, † Veere 30 maart 1988, tr. Vrouwenpolder 16 dec. 1936 Adriaan de Bue, geb. Serooskerke 22 juni 1906, loondorscher 1936, zn. van Pieter en Pieternella Goedbloed.

 

XIIp. Catharina Hollebrandse, geb. Sint Laurens 8 dec. 1885, † ald. 20 nov. 1967, tr. Sint Laurens 28 april 1909 Willem Walraven, geb. Sint Laurens 31 juli 1886, Timmermansknecht 1909-1912, Timmerman 1935, † Sint Laurens 15 nov. 1957, zn. van Pieter en Leuntje van van Sluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Walraven, geb. Sint Laurens 5 mei 1910, Tuinder 1935, † Vlissingen 2 dec. 1989, tr. Cornelis Joziasse, geb. Serooskerke 1915.
 2. Jacobus Walraven, geb. Sint Laurens 3 april 1911, schilder 1935, † Sint Laurens 14 sept. 1986, tr. Sint Laurens 30 okt. 1935 Pieternella Marijs, geb. Grijpskerke 1913.
 3. Jannetje Walraven, geb. Sint Laurens 8 maart 1912, † ald. 13 jan. 1990, tr. Sint Laurens 5 sept. 1935 Willem Joos Huijbregtse, geb. Serooskerke 1915, landbouwer 1935, zn. van Pieter Adriaan en Pieternella Geldof.
 4. Pieter, volgt XIIIk.
 5. Izak Walraven, geb. Sint Laurens 8 juni 1916, † ald. 15 april 1917.
 6. Maarten Walraven, geb. Sint Laurens 19 nov. 1917, † ald. 22 maart 1974.
 7. Jan Walraven, geb. Sint Laurens 8 mei 1921.
 8. Izak Walraven, geb. Sint Laurens 12 dec. 1923.
 9. Adriana Walraven, geb. Sint Laurens 13 febr. 1926.
 10. Leendert Walraven, geb. Sint Laurens 3 aug. 1929.

 

XIIIk. Pieter Walraven, geb. Sint Laurens 14 jan. 1914, † Middelburg 7 nov. 1993, tr. Sint Laurens 12 aug. 1942 Catharina Wattel, geb. Oostkapelle 1921, dr. van Jan en Leintje Willemse.

Uit zijn relatie met Leuntje van Sluis:

Willem Walraven, geb. Sint Laurens 1886, † Middelburg 15 nov. 1957, tr. Catharina Hollebrandse, † na 1957.

 

XIIq. Janna Hollebrandse, geb. Sint Laurens 4 juni 1887, † ald. 3 juli 1936, tr. Sint Laurens 28 april 1909 Leendert Hollebrandse (XIIm).

 

XIIr. Neeltje Hollebrandse, geb. Sint Laurens 29 maart 1892, † Middelburg 19 dec. 1950, tr. 1e Sint Laurens 22 april 1914 (echtsch. uitgespr. ald. 14 maart 1928) Abraham Louws, geb. Sint Laurens 19 juni 1891, Timmermansknecht 1914, Timmerman en aannemer 1928, † ’s Gravenhage 8 mei 1987, zn. van Adriaan en Jakomina Pieternella Houmes; tr. 2e Middelburg 13 mei 1946 Klaas de Visser, geb. Ritthem 25 maart 1896, † Middelburg 6 aug. 1949, zn. van Cornelis en Margaretha Goedbloed en wedr. van Leintje Cevaal.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaan Louws, geb. Sint Laurens 22 juli 1914, † Vlissingen 15 juli 1986, tr. Middelburg 16 juni 1937 Monika Stampfer, geb. Winklem (Oostenrijk) 1913, dr. van Bruno en Helena Bartler.
 2. Jacobus Louws, geb. Sint Laurens 23 aug. 1918.
 3. Jakomina Pieternella Louws, geb. 15 mei 1926.

 

Xf. Anthonij Hollebrandse, geb. Zoutelande 26 juli 1826, boereknecht 1857, landbouwer 1869-1892, † Biggekerke 21 mei 1892, tr. 1e Koudekerke 24 april 1857 Leuntje van Sparrentak, geb. Biggekerke 31 jan. 1826, particulier 1857, † Biggekerke 1 mei 1866, dr. van Pieter Janse van en Tannetje Zachariasse; tr. 2e Biggekerke 27 jan. 1869 Willemina Riemens, geb. Biggekerke 30 april 1839, dienstmeid 1869, † 1 sept. 1869, dr. van Jacobus en Johanna Bak.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacoba, volgt XIi.
 2. Tannetje, volgt XIj.
 3. Anthonie, volgt XIk.

 

XIi. Jacoba Hollebrandse, geb. Biggekerke 14 febr. 1859, dienstbode 1881, particuliere 1882, † Biggekerke 15 juli 1941, tr. Biggekerke 11 maart 1881 Jacobus Harpe, geb. Biggekerke 29 nov. 1852, boereknecht 1881, arbeider 1882, landbouwer 1913, † Biggekerke 17 juni 1938, zn. van Andries en Tannetje Schout.

Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Harpe, geb. Biggekerke 6 juli 1881, † ald. 6 okt. 1882.
 2. Leuntje Harpe, geb. Biggekerke 20 maart 1885, † ald. 28 maart 1960, tr. Biggekerke 16 mei 1913 Pieter Lange, geb. Zoutelande 1886, zn. van Joost en Wilhelmina Boogaard.

 

XIj. Tannetje Hollebrandse, geb. Biggekerke 21 dec. 1860, † ald. 10 dec. 1914, tr. Biggekerke 6 mei 1887 Hendrik Brasser, geb. Biggekerke 22 jan. 1864, landbouwknecht 1887, bakker 1910, † Middelburg 4 maart 1935, zn. van Hendrik en Kornelia Simonse.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Brasser, geb. Biggekerke 1 aug. 1887, Timmerman -1910, † Biggekerke 6 april 1910.

 

XIk. Anthonie Hollebrandse, geb. Biggekerke 21 mei 1863, landbouwer 1925, † Middelburg 8 sept. 1943, tr. Zoutelande 13 mei 1887 Maria Looise, geb. Zoutelande 14 dec. 1864, † Koudekerke 9 febr. 1923, dr. van Pieter en Pieternella Verhage.

Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje, volgt XIIs.
 2. Pieternella Hollebrandse, geb. Biggekerke 6 juli 1889, † Koudekerke 13 maart 1906.
 3. Anthonie, volgt XIIt.
 4. Cornelia, volgt XIIu.
 5. Pieter, volgt XIIv.
 6. Maria Hollebrandse, geb. Koudekerke 6 juli 1904, † Vlissingen 14 jan. 1997, tr. Biggekerke 18 jan. 1945 Simon Stroo, geb. Biggekerke 17 juni 1880, landbouwer -1951, † Biggekerke 13 jan. 1951, zn. van Gilles en Tannetje Aarnoutse.

 

XIIs. Leuntje Hollebrandse, geb. Biggekerke 19 febr. 1888, † Middelburg 9 jan. 1968, tr. Koudekerke 21 mei 1915 Adriaan Barentsen, geb. Koudekerke 14 mei 1889, † Middelburg 4 dec. 1975, zn. van Leunis en Jozina Boone.

Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Barentsen, geb. Koudekerke 22 juli 1915.
 2. Leunis Barentsen, geb. Koudekerke 8 maart 1919.
 3. Maria Barentsen, geb. Koudekerke 8 maart 1919.

 

XIIt. Anthonie Hollebrandse, geb. Koudekerke 25 juli 1894, landbouwer 1942, † Koudekerke omstr. 1976, tr. Koudekerke 11 mei 1917 Catharina Barentsen, geb. Koudekerke 10 maart 1892, † Middelburg 22 juni 1949, dr. van Leunis en Jozina Boone.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jozina, volgt XIII-l.
 2. Jozina, volgt XIIIm.
 3. Leuntje, volgt XIIIn.
 4. Anthonie Hollebrandse, geb. Koudekerke 12 okt. 1928, tr. Adriana Boogaard, geb. Aagtekerke 15 dec. 1928, † Vlissingen 26 okt. 2005, dr. van Joost en Cornelia Pieternella Jobse.
 5. Catharina, volgt XIIIo.

 

XIII-l. Maria Jozina Hollebrandse, geb. Biggekerke 5 juni 1918, tr. Koudekerke 27 maart 1942 Cornelis Vos, geb. Gapinge 31 juli 1918, landarbeider 1942, zn. van Johannes en Catharina Dingemanse.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vos, geb. Koudekerke 22 mei 1942.
 2. Jozina Vos, geb. Koudekerke 11 okt. 1943.
 3. Johannes Vos, geb. Koudekerke 6 aug. 1946.

 

XIIIm. Jozina Hollebrandse, geb. Koudekerke 8 dec. 1921, tr. Koudekerke 19 mei 1950 Willem Kleinepier, geb. Biggekerke 3 juli 1915, † Koudekerke 25 nov. 2005, zn. van Marinus en Maria Sanderse.

Uit dit huwelijk:

 1. Catarina Kleinepier, geb. Koudekerke 1 maart 1954.
 2. Maria Wilhelmina Kleinepier, geb. Koudekerke 7 juni 1958.

 

XIIIn. Leuntje Hollebrandse, geb. Koudekerke 5 dec. 1923, † Burgh-Haamstede 17 dec. 2017, tr. Koudekerke 23 dec. 1953 Adriaan Jacobus Harte, geb. Terneuzen 27 juni 1926, zn. van Krijn en Suzanna de de Leijser.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijn Johannes Harte, geb. Vlissingen 18 juli 1955.
 2. Suzanna Catharina Harte, geb. Koudekerke 15 sept. 1956.
 3. Anthonie Cornelis Harte, geb. Goes 8 jan. 1958.

 

XIIIo. Catharina Hollebrandse, geb. Koudekerke 18 sept. 1934, tr. Koudekerke 18 juli 1958 Johannes Brasser, geb. Koudekerke, zn. van Abraham en Pieternella Reijnierse.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Brasser, geb. Koudekerke 31 maart 1959.
 2. Catharina Brasser, geb. Koudekerke 21 maart 1960.
 3. Pieternella Brasser, geb. Koudekerke 13 juli 1964.

 

XIIu. Cornelia Hollebrandse, geb. Koudekerke 11 sept. 1898, tr. Koudekerke 15 mei 1925 Jan Vreeke, geb. Koudekerke 2 dec. 1893, Fabrieksarbeider 1925, landbouwer 1944, zn. van Jan en Martina van Wallenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Vreeke, geb. Koudekerke 5 nov. 1928, landbouwer -1944, † Biggekerke 6 nov. 1944.
 2. Kind, geb. Koudekerke 25 nov. 1931.

 

XIIv. Pieter Hollebrandse, geb. Koudekerke 6 dec. 1902, landbouwersknecht 1929, † Koudekerke 22 juni 1964, tr. Koudekerke 3 mei 1929 Suzanna Pieternella Roelse, geb. Koudekerke 7 nov. 1906, † ald. 26 april 1996, dr. van Jan en Martine van den van den Bosse.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Martina, volgt XIIIp.
 2. Martina Maria, volgt XIIIq.
 3. Pieter Hollebrandse, geb. Middelburg 23 mei 1937, † Koudekerke 7 juni 2009.
 4. Jan, volgt XIIIr.

 

XIIIp. Maria Martina Hollebrandse, geb. Middelburg 3 aug. 1930, † Koudekerke 6 juli 1997, tr. Koudekerke 4 mei 1954 Frans Verhage, geb. Koudekerke 9 sept. 1926, zn. van Krijn en Sara Geldof.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Krijn Pieter Verhage, geb. Middelburg 20 maart 1957.
 2. Maria Suzanna Sara Verhage, geb. Middelburg 22 nov. 1961.

 

XIIIq. Martina Maria Hollebrandse, geb. Middelburg 29 april 1934, tr. Koudekerke 3 okt. 1958 Abraham de Pagter, geb. Koudekerke 9 febr. 1926, † ald. 22 aug. 2014, zn. van Simon en Tannetje Maljaars. [Middelburg 1934-]

Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje de Pagter, geb. Koudekerke 24 juni 1961.
 2. Suzanna de Pagter, geb. Koudekerke 17 maart 1965.
 3. Simon Pieter de Pagter, geb. Koudekerke 26 aug. 1970.

 

XIIIr. Jan Hollebrandse, geb. Koudekerke 7 juni 1943, tr. Koudekerke 6 juli 1967 Wilhelmina Corre, geb. Domburg 5 febr. 1945, dr. van Marinus en Catharina de de Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Merlijn Hollebrandse.
 2. Jona Hollebrandse.
 3. Catharina Hollebrandse, geb. Goes 13 febr. 1968.
 4. Suzanna Hollebrandse, geb. Goes 13 febr. 1968.
 5. Pieter Marinus Hollebrandse, geb. Teteringen 5 dec. 1975.

 

IXd. Pieternella Florisse Hollebrandse, geb. Westkapelle 24 jan. 1786, ged. Melis- en Mariakerke, † Aagtekerke 6 april 1858, tr. Koudekerke 20 febr. 1811 Cornelis Adriaanse Dekker, geb. Grijpskerke 17 nov. 1778, ged. Grijpskerke / Poppdamme 29 nov. 1778, † Aagtekerke 7 okt. 1841, zn. van Adriaan Janse en Cornelia Schietekatte.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Dekker, geb. Grijpskerke 22 april 1811, tr. 6 mei 1836 Maatje van Sparrentak (Xh,1).
 2. Janna Dekker, geb. Aagtekerke 10 mei 1813, tr. Aagtekerke 11 okt. 1841 Laurens Verhage, geb. Arnemuiden 1 mei 1810, zn. van Abraham en Petronella Adams.
 3. Cornelia, volgt Xg.
 4. Floora Dekker, geb. Aagtekerke 23 april 1817, † vóór 1895.
 5. Jan Dekker, geb. Aagtekerke 3 sept. 1819.
 6. Jan Dekker, geb. Aagtekerke 5 maart 1821.
 7. Aarnout Dekker, geb. Aagtekerke 12 juni 1822.

 

Xg. Cornelia Dekker, geb. Aagtekerke 1 maart 1815, arbeidster 1838, tr. Aagtekerke 15 dec. 1838 Krijn Vos, geb. Koudekerke 13 febr. 1807, Landmansknecht 1838, † Serooskerke 14 aug. 1847, zn. van Laurens en Adriana de Witte.

Uit dit huwelijk:

 1. Lourens Vos, geb. Aagtekerke 1 mei 1839, † Serooskerke 1 febr. 1840.
 2. Levenloze dochter, geb. 31 juli 1840.
 3. Pieternella Vos, geb. Serooskerke 17 maart 1842, † Middelburg 16 febr. 1915.

 

IXe. Suzanna Hollebrandse, geb. Zoutelande omstr. 1787, † Koudekerke 17 sept. 1820, tr. Koudekerke 3 mei 1811 Abraham Clarisse, geb. Koudekerke omstr. 1786, Cordonnier 1811-1812, schoenmaker 1843-1855, † Koudekerke 29 okt. 1866, zn. van Willem en Johanna Verstelle; hij hertr. Koudekerke 3 mei 1811 Neeltje Jasperse.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Clarisse, geb. Koudekerke 18 dec. 1811, † ald. 9 maart 1812.
 2. Janna Clarisse, geb. Koudekerke 25 april 1813, particuliere -1877, † Koudekerke 20 nov. 1877, tr. Marinus Rudolp Roth, geb. 1814.
 3. Willem Clarisse, geb. Koudekerke 16 april 1814, † ald. 7 juli 1814.
 4. Johanna Flora Clarisse, geb. Koudekerke 8 mei 1815, dienstbode 1843, tr. 5 mei 1843 Daniel Francois Stoel, geb. Middelburg omstr. 1818, schilder 1843, zn. van Laurens en Tannetje Grims.
 5. Janna Clarisse, geb. Koudekerke omstr. 1816.
 6. Willem Clarisse, geb. Koudekerke 1 april 1816, † ald. 8 maart 1901.
 7. Flora Clarisse, geb. Koudekerke 26 aug. 1817, tr. Vlissingen 29 aug. 1855 Cornelis Molenbroek, geb. Koudekerke omstr. 1824, Sergeant bij het 5e Regiment infanterie 1855, zn. van Jacobus en Johanna Haak.
 8. Floris Clarisse, geb. Koudekerke 31 aug. 1818, † Koudkerke 13 sept. 1818.
 9. Adriaan Clarisse, geb. Koudekerke 29 jan. 1820, Landmansknecht 1843, † Meliskerke 28 jan. 1892, tr. Meliskerke 23 dec. 1843 Leuntje Maljaars, geb. Zoutelande omstr. 1815, particuliere 1843, † vóór 1892, dr. van Cornelis en Tannetje Adriaanse Janse.

 

IXf. Cornelia Pieternella Hollebrandse, geb. Zoutelande 1792, † Vlissingen 20 jan. 1847, tr. Koudekerke 12 juni 1808 Jacob Willemse Vos, geb. Koudekerke 1 nov. 1787, zn. van Willem en Maatje Pieterse Jasperse.

Uit dit huwelijk:

 1. Floris Vos, geb. Koudekerke 15 dec. 1808, boereknegt 1829, † Oost-Souburg 1 maart 1829.
 2. Maatje, volgt Xh.
 3. Willemina Vos, geb. Koudekerke 2 okt. 1812.
 4. Cornelia Vos, geb. Koudekerke 3 mei 1815, † vóór 1818.
 5. Cornelia, volgt Xi.
 6. Jan, volgt Xj.
 7. Aarnout Vos, geb. Oost-Souburg 7 nov. 1826, † ald. 15 nov. 1828.
 8. Pieter Vos, geb. okt. 1827, † Oost-Souburg 10 juni 1829.

 

Xh. Maatje Vos, geb. Koudekerke 15 dec. 1808.

Uit haar relatie met Cornelis van Sparrentak:

Maatje van Sparrentak, geb. Biggekerke omstr. 1816, tr. 6 mei 1836 Adriaan Dekker (IXd,1).

 

Xi. Cornelia Vos, geb. Koudekerke 8 dec. 1818, tr. Johannes Michiel Groen, scheepmaker 1928.

Uit dit huwelijk:

 

XI-l. Willem Abraham Groen, geb. Hoboken (België) 5 maart 1904, Kantoorbediende 1928-1931, † Vlissingen 9 dec. 1936, tr. Vlissingen 31 okt. 1928 Susanna Hollebrandse (XIIah).

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos kind, geb. Vlissingen 28 febr. 1931.
 2. Cornelia Willy Groen, geb. Vlissingen 11 febr. 1933.

 

Xj. Jan Vos, geb. Koudekerke 3 nov. 1819, arbeider 1873, tr. 1e Oost en Westsouburg 27 okt. 1852 Pieternella Cornelia Hollebrandse (Xu); tr. 2e Oost en Westsouburg 12 maart 1873 Pieternella Marijs, geb. Oost- en West-Souburg omstr. 1826, dr. van Abraham en Leijntje de Prinse.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelia Vos, geb. Oost en Westsouburg 7 okt. 1854, † ald. 26 mei 1855.
 2. Maria Vos, geb. Oost en Westsouburg 20 aug. 1858, † Rotterdam 6 jan. 1944.
 3. Cornelia Vos, geb. Oost en Westsouburg 15 dec. 1858, † Middelburg 26 april 1897.
 4. Lein Vos, geb. Oost en Westsouburg 2 febr. 1861, † ald. 2 april 1861.
 5. Jacoba Vos, geb. Oost en Westsouburg 2 juli 1862, † ald. 22 nov. 1862.

 

IXg. Leintje Florisse Hollebrandse, geb. Zoutelande 26 jan. 1792, dienstmeid 1814, † Domburg (buiten) 21 april 1830, tr. Meliskerke 14 sept. 1814 Antheunis Janse, geb. Domburg 15 nov. 1794, Timmermansknecht 1814, Timmerman 1826, zn. van Maarten en Pieternella Antheunisse en wedr. van Maria Mauer.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Janse, geb. Meliskerke 2 mei 1817, † Middelburg 29 april 1870.
 2. Floris Janse, geb. Meliskerke 29 juli 1818, boereknecht 1849, † Zoutelande 21 febr. 1909, tr. Zoutelande 10 jan. 1849 Jakomina Louwerse, geb. Westkapelle omstr. 1829, particuliere 1849, dr. van Johannis en Katharina Adriana Brouwer.
 3. Janna Janse, geb. Meliskerke 15 maart 1822, † ald. 25 maart 1822.
 4. Hendrik Janse, geb. Domburg 24 aug. 1824, † ald. 24 aug. 1824.
 5. Adriaan Janse, geb. Domburg 31 okt. 1825, † ald. 26 mei 1826.

 

VIIIb. Willem Hollebrandse, geb. Sint Janskerke (Zoutelande) 4 sept. 1759, Journalier 1814, dagloner 1817, † Zoutelande 20 okt. 1817, tr. 1e omstr. 1781 Catharina Maarschalk, geb. 1763, † Zoutelande 16 mei 1814, dr. van Jan Gillisz en Leuntje Schiettekatte; tr. 2e Zoutelande 11 juni 1817 Pieternella de Bree, geb. Koudekerke 26 april 1766, dienstmeid 1817, † Koudekerke 11 nov. 1829, dr. van Simon Bree en Prina de Rijke.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaan, volgt IXh.
 2. Jan, volgt IXi.
 3. Florus, volgt IXj.
 4. Cornelis Hollebrandse, geb. Zoutelande omstr. 1790, † Serooskerke 16 maart 1852.
 5. Steven, volgt IXk.
 6. Leijn, volgt IX-l.

 

IXh. Adriaan Hollebrandse, geb. Zoutelande 13 maart 1782, Garçon cultivateur 1814, dagloner 1817, arbeider 1850, dagloner 1861, † Zoutelande 31 jan. 1864, tr. West Souburg 30 maart 1814 Leuntje Marijs, geb. Middelburg 6 maart 1791, huisvrouw 1817, dagloonster 1861, † Zoutelande 31 mei 1879, dr. van Maarten en Leuntje Adriaanse.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollebrandse, geb. Zoutelande 25 juli 1814, tr. ’s Gravenhage 10 mei 1843 Cornelia Servies, geb. 1809, dr. van Coenraad en Maria Bernard.
 2. Leuntje Hollebrandse, geb. Zoutelande 14 dec. 1816, † ald. 11 febr. 1817.
 3. Katharina Hollebrandse, geb. Biggekerke 27 febr. 1818, † ald. 13 mei 1818.
 4. Maarten Hollebrandse, geb. Biggekerke 28 febr. 1819, † ald. 23 maart 1819.
 5. Jan Hollebrandse, geb. Biggekerke 28 nov. 1821, † ald. 25 dec. 1821.
 6. Katharina Hollebrandse, geb. Biggekerke 23 maart 1823, † ald. 18 febr. 1842.
 7. Maarten, volgt Xk.
 8. Jan Hollebrandse, geb. Biggekerke 12 aug. 1826, † ald. 22 jan. 1828.
 9. Leuntje, volgt X-l.
 10. Pieter Josiasse Hollebrandse, geb. 24 sept. 1832, † 24 sept. 1832.
 11. Adriaan, volgt Xm.

 

Xk. Maarten Hollebrandse, geb. Biggekerke 7 jan. 1825, arbeider 1856-1866, landman 1876, winkelier 1876, landbouwer 1885, werkman 1886-1888, landbouwer 1890-1896, † Vlissingen 30 dec. 1912, tr. Koudekerke 9 jan. 1852 Susanna Janse, geb. Koudekerke 7 jan. 1829, particuliere 1856-1861, landvrouw 1876, † Vlissingen 9 juni 1886, dr. van Jan Pieterse en Cornelia Corbijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, volgt XIm.
 2. Jan, volgt XIn.
 3. Leuntje Hollebrandse, geb. Koudekerke 29 jan. 1856, † ald. 17 okt. 1856.
 4. Cornelia Hollebrandse, geb. Koudekerke 21 nov. 1857, † ald. 20 jan. 1861.
 5. Willem Hollebrandse, geb. Koudekerke 25 mei 1859, † ald. 11 febr. 1861.
 6. Cornelia, volgt XIo.
 7. Leuntje, volgt XIp.
 8. Levenloze dochter, geb. Koudekerke 14 febr. 1866.
 9. Pieter, volgt XIq.
 10. Maarten, volgt XIr.
 11. Janus, volgt XIs.

 

XIm. Adriaan Hollebrandse, geb. Koudekerke 26 okt. 1852, boerenknecht 1876, koetsier 1887-1891, werkman 1912-1914, Veldarbeider 1919, arbeider 1920, † Middelburg 31 okt. 1932, tr. Koudekerke 24 maart 1876 Cornelia Jobse, geb. Biggekerke 26 nov. 1846, dienstbode 1876, † Middelburg 19 maart 1931, dr. van Francois en Neeltje van de Woestijne.

Uit dit huwelijk:

 1. Suzanna Hollebrandse, geb. Koudekerke 4 okt. 1876.
 2. Neeltje Hollebrandse, geb. Koudekerke 9 jan. 1878, dienstbode 1919, † na 1951, tr. Middelburg 10 sept. 1919 Johannes Jan Molhoek, geb. Middelburg 1884, Timmermansknecht 1919, Timmerman -1951, † Middelburg 26 okt. 1951, zn. van Marinus en Janneke Sara Bouters.
 3. Maarten Hollebrandse, geb. Koudekerke 10 nov. 1880, schildersknecht 1914, tr. IJzendijke 12 febr. 1914 Cornelia Francina du Mez, geb. IJzendijke 6 aug. 1878, † Heerlen 2 dec. 1932, dr. van Anthonij en Thona Cornelia Boes.
 4. Frans, volgt XIIw.
 5. Kornelia Hollebrandse, geb. Middelburg 7 april 1887.
 6. Adriaan, volgt XIIx.

 

XIIw. Frans Hollebrandse, geb. Koudekerke 13 jan. 1884, Timmerman 1912-1937, aannemer -1960, † Middelburg 19 nov. 1960, tr. Domburg 3 april 1912 Elisabeth Pouwer, geb. Biggekerke 21 dec. 1888, † Middelburg 20 jan. 1944, dr. van Cornelis en Jans Konraad.

Uit zijn relatie met Johanna Adriana Geertruida Adrianissen, geb. Middelburg 1889, † ald. 22 okt. 1961, dr. van Jacob en Johanna Geertruida Vroome:

 1. Cornelis Adriaan, volgt XIIIt.

Uit zijn huwelijk:

 1. Cornelia Adriana, volgt XIIIs.
 2. Cornelia Hollebrandse, geb. Domburg 3 juli 1912, tr. Izaak Fastenau, geb. Vlissingen 1909, winkelier 1937, zn. van Hermanus Hendrik Fredrik en Jacoba Timmerman.
 3. Jans, volgt XIIIu.
 4. Adriana, volgt XIIIv.
 5. Frans, volgt XIIIw.

 

XIIIs. Cornelia Adriana Hollebrandse, geb. Middelburg 3 juli 1912, tr. Middelburg 23 april 1937 Izaak Fastenau, geb. Vlissingen 28 jan. 1909, † Middelburg 17 jan. 1999, zn. van Frederik en Jacoba Timmermans.

Uit dit huwelijk:

Jacoba Fastenau, geb. Middelburg 13 jan. 1948.

 

XIIIt. Cornelis Adriaan Hollebrandse, geb. Middelburg 8 juni 1913, Timmerman 1937, † Domburg 7 juni 2006, tr. Middelburg 22 okt. 1937 Cornelia Adriana Kloet, geb. Sint Maartensdijk 11 okt. 1913, † Domburg 5 dec. 1979, dr. van Johannes en Jacoba Cornelia Polderman.

Uit dit huwelijk:

 1. 16-07- Hollebrandse, geb. Middelburg 11 juni 1939, schilderes en grafica, † Domburg 16 juli 2001, tr. Domburg 17 dec. 1971 Cornelis Vreeke, geb. Domburg 11 okt. 1942, zn. van Johannes en Dina Pouwer.
 2. Rudolf Hans, volgt XIVd.

 

XIVd. Rudolf Hans Hollebrandse, geb. Middelburg 7 juni 1946, tr. Middelburg 17 juli 1964 Paulina Stroo, geb. Biggekerke 23 nov. 1947, dr. van Simon en Adriana de Buck.

Uit dit huwelijk:

 1. Edwin Cornelis Hollebrandse, geb. Middelburg 16 dec. 1964.
 2. Martin Simon Hollebrandse, geb. Middelburg 27 maart 1968.
 3. Odette Paulina Hollebrandse, geb. Koudekerke 12 nov. 1971.

 

XIIIu. Jans Hollebrandse, geb. Middelburg 6 sept. 1916, tr. Middelburg 10 april 1942 Pieter Abraham Hendriks, geb. Oost en Westsouburg 23 febr. 1917, Marechaussee 1942, zn. van Pieter Jacobus en Maria Janneke Haartsen.

Uit dit huwelijk:

Maria Elizabeth Hendriks, geb. Eindhoven 29 juni 1946.

 

XIIIv. Adriana Hollebrandse, geb. Middelburg 1 jan. 1920, tr. Middelburg 28 aug. 1946 Pieter Dellebeke, geb. Middelburg 21 okt. 1919, zn. van Gilles en Ardriana Duvekot.

Uit dit huwelijk:

 1. Ellice Dellebeke, geb. Johannesburg (Zuid Afrika) 24 mei 1951.
 2. Frans Dellebeke, geb. Johannesburg (Zuid Afrika) 10 okt. 1955.

 

XIIIw. Frans Hollebrandse, geb. Middelburg 12 juli 1924, tr. Middelburg omstr. 1950 N.N. van Loenhout.

Uit dit huwelijk:

Elizabeth Hollebrandse, geb. Middelburg 9 juni 1950.

 

XIIx. Adriaan Hollebrandse, geb. Middelburg 7 aug. 1891, kleermaker 1920, † ’s Gravenhage 15 maart 1957, tr. Middelburg 10 sept. 1920 Jacoba Doornebos, geb. Middelburg 12 juni 1893, dr. van Johannes en Pieternella Cornelia Okké.

Uit dit huwelijk:

 

XIIIx. Cornelia Hollebrandse, geb. ’s Gravenhage 26 okt. 1921, tr. ’s Gravenhage 15 juli 1942 Arie Essenboom, geb. Rijswijk 5 juni 1916, zn. van Arie en Hendriksje van der van der Stel.

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Louise Essenboom, geb. ’s Gravenhage 10 juli 1947.
 2. Jolande Margriet Essenboom, geb. ’s Gravenhage 16 aug. 1951.

 

XIn. Jan Hollebrandse, geb. Koudekerke 10 okt. 1853, boerenknecht 1885, besteller 1901-1912, † Vlissingen 26 febr. 1936, tr. Koudekerke 6 mei 1885 Elisabeth Janse, geb. Koudekerke 26 febr. 1853, dienstbode 1885, † Vlissingen 28 dec. 1945, dr. van Jan en Sara Abrahamse.

Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 8 jan. 1886, † ald. 16 febr. 1980, tr. 1e Vlissingen 24 april 1912 Lieven Schroevers, geb. Arnemuiden 30 mei 1890, Visscher 1912, † vóór 1980, zn. van Jacob en Grietje Bronke en echtg. van Sara Hollebrandse (XIIy); tr. 2e 12 juli 1922 Cornelis Marinus Janse.
 2. Jan Hollebrandse, geb. Vlissingen 13 nov. 1887, † ald. 16 sept. 1901.
 3. Sara, volgt XIIy.
 4. Maarten Hollebrandse, geb. Vlissingen 29 aug. 1894, † ald. 17 maart 1971, tr. Axel 17 maart 1945 Catharina Jozina Meijer, geb. Breskens 9 jan. 1907, dr. van Hubrecht Francois en Janna Verstraten.

 

XIIy. Sara Hollebrandse, geb. Vlissingen 18 sept. 1892, Tijdschrijver 1922, † Vlissingen 9 okt. 1984, tr. 1e 24 april 1912 Lieven Schroevers, geb. Arnemuiden 30 mei 1890, Visscher 1912, † vóór 1980, zn. van Jacob en Grietje Bronke; hij hertr. Vlissingen 24 april 1912 Susanna Hollebrandse (XIn,1); tr. 2e Vlissingen 12 juli 1922 Cornelis Marinus Janse, geb. Middelburg 5 maart 1896, † Vlissingen 26 jan. 1962, zn. van Izaak en Suzanna Cornelia de Ridder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Schroevers, geb. Vlissingen 3 jan. (jaar onb.) , † ald. omstr. 1940.
 2. Grietje Schroevers, geb. Vlissingen 4 mei (jaar onb.) .
 3. Jacob Schroevers, geb. Vlissingen 22 okt. 1913.
 4. Elizabeth Schroevers, geb. Vlissingen 17 jan. 1921.
 5. Maarten Schroevers, geb. Vlissingen 19 april 1926, † Arnemuiden 2 nov. 1944.

 

XIo. Cornelia Hollebrandse, geb. Koudekerke 31 aug. 1861, dienstbode 1888, † Vlissingen 25 dec. 1895, tr. Vlissingen 23 maart 1888 Adriaan Izeboud, geb. Oost- en West-Souburg 2 mei 1862, werkman 1889-1902, † Vlissingen vóór 1962, zn. van Willem en Johanna van de Woestijne; hij hertr. Vlissingen 25 sept. 1896 Leuntje Hollebrandse (XIp).

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloze dochter, geb. Vlissingen 18 juli 1889.
 2. Johanna Izeboud, geb. Vlissingen 10 dec. 1891.

 

XIp. Leuntje Hollebrandse, geb. Koudekerke 8 maart 1864, dienstbode 1896, † Oudenbosch 5 dec. 1943, tr. Vlissingen 25 sept. 1896 Adriaan Izeboud, geb. Oost- en West-Souburg 2 mei 1862, werkman 1889-1902, † Vlissingen vóór 1962, zn. van Willem en Johanna van de Woestijne en wedr. van Cornelia Hollebrandse (XIo).

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Izeboud, geb. Vlissingen 2 maart 1898, † ald. 28 dec. 1982, tr. Vlissingen 6 juni 1924 Maria Houweling, geb. 12 dec. 1901.
 2. Wilhelmina Izeboud, geb. Vlissingen 6 febr. 1902, tr. Vlissingen 22 juli 1932 Karel Albertus van Beek, geb. Vlissingen 1902, werkman 1932, zn. van Hermanus en Maria Pieternella Wijkhuizen.

 

XIq. Pieter Hollebrandse, geb. Vlissingen 19 sept. 1867, werkman 1890-1914, smit 1901-1930, † Vlissingen 19 dec. 1939, tr. 1e Vlissingen 17 okt. 1890 Maatje Kervink, geb. Koudekerke 16 dec. 1869, † Vlissingen 14 dec. 1918, dr. van Nicolaas en Cornelia de Potter; tr. 2e Vlissingen 25 juni 1920 Francina Barentsen, geb. Middelburg 21 nov. 1881, † vóór 1959, dr. van Joost en Suzanna Barentsen en wed. van Abraham van Schijndel.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maarten Hollebrandse, geb. Vlissingen 30 aug. 1891, winkelier 1936, † Vlissingen 4 nov. 1936.
 2. Cornelia, volgt XIIz.
 3. Levenloze dochter, geb. Vlissingen 14 febr. 1894.
 4. Suzanna, volgt XIIaa.
 5. Clasina, volgt XIIab.
 6. Nicolaas, volgt XIIac.
 7. Adriaan, volgt XIIad.
 8. Leuntje Hollebrandse, geb. Vlissingen 19 jan. 1906, † Sint Hubert 19 dec. 1955, tr. Vlissingen 6 juni 1930 Willem Dirk van Zaltbommel, geb. Zevenbergen 20 dec. 1904, Timmerman 1930, † Sint Hubert 29 dec. 1943, zn. van Leendert en Machelina Catharina Cornelia Kuijper.
 9. Cornelis Hollebrandse, geb. Vlissingen 3 sept. 1911.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis Hollebrandse, geb. Vlissingen 3 sept. 1911, † ald. 1 okt. 1978, tr. Wolvega 19 juli 1963 Tietje Pasma, geb. Munnikburen 16 jan. 1917, † Vlissingen 19 nov. 1996, dr. van Lieuwke en Neeltje Jonker.
 2. Pieter, volgt XIIae.

 

XIIz. Cornelia Hollebrandse, geb. Vlissingen 27 nov. 1892, † ald. 1 sept. 1989, begr. Noorder begraafplaats, Rooseveltlaan 766 4382 NB Vlissingen, tr. Vlissingen 23 dec. 1914 Daniël Bijleveld, geb. Vlissingen 10 april 1891, metaaldraaier 1914, † Vlissingen 15 dec. 1982, begr. Noorder begraafplaats, Rooseveltlaan 766 4382 NB Vlissingen, zn. van Johannes en Cornelia Moerland.

Uit dit huwelijk:

 1. Daniël Bijleveld, geb. Vlissingen.
 2. Johannes Bato Bijleveld, geb. Vlissingen 18 april 1915.
 3. Maatje Bijleveld, geb. Vlissingen 3 april 1920.

 

XIIaa. Suzanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 2 april 1896, † Rilland-Bath 24 nov. 1975.

Uit haar relatie met Johannes Wilkes, geb. ’s Gravenzande 24 maart 1896, zn. van Johannes en Anna Maria Wezel:

Maria Maatje Wilkes, geb. Rotterdam 5 jan. 1926.

 

XIIab. Clasina Hollebrandse, geb. Vlissingen 6 mei 1898, † Den Helder 26 maart 1981, tr. Rotterdam 3 maart 1926 Cornelis Johannes Marinus Schraven, geb. ’s Gravenhage 17 nov. 1890, † Kreta (Griekenland) 27 april 1941, zn. van Cornelis Johannes Marinus en Agatha Hendrika Hupje en gesch. echtg. van Anna Catharina Gunter.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Johannes Schraven, geb. Rotterdam 10 juni 1926.
 2. Agatha Clasina Schraven, geb. Rotterdam 24 sept. 1930.
 3. Cornelis Johannes Marinus Schraven, geb. Rotterdam 11 febr. 1936, tr. Rotterdam 11 febr. 1964 Adriaantje Noordzij, geb. Rhoon 7 juni 1937.

 

XIIac. Nicolaas Hollebrandse, geb. Vlissingen 27 juli 1899, Machinebankwerker 1939, † Koudekerke 2 dec. 1985, tr. Vlissingen 27 okt. 1939 Cornelia Pieternella Wilhelmina Bosselaar, geb. Vlissingen 13 juli 1903, † ald. 27 jan. 1998, dr. van Pieter en Hendrina Johanna Meertens.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt XIIIy.
 2. Hendrina Johanna, volgt XIIIz.
 3. Jacobus Adriaan Francois, volgt XIIIaa.

 

XIIIy. Pieter Hollebrandse, geb. Oostkapelle 16 aug. 1941, tr. Vlissingen 7 maart 1963 Elizabeth Sara Christina Butz, geb. Vlissingen 23 april 1942, dr. van Daan en Elizabeth Maas.

Uit dit huwelijk:

Cornelia Elizabeth Hollebrandse, geb. Vlissingen 12 juli 1963, tr. Floyd (Virginie USA) 8 sept. 1989 Gert Jan Bommelje, geb. Vlissingen 4 febr. 1963, zn. van Simon en Pieternella Joziasse.

 

XIIIz. Hendrina Johanna Hollebrandse, geb. Yerseke 1 nov. 1943, † Oostburg 11 sept. 2017, tr. Vlissingen 14 juli 1963 Jacob de Ridder, geb. 28 dec. 1930, † vóór 2017, zn. van Jan de de Ridder en Machalina van de van de Berge.

Uit dit huwelijk:

 1. Robert de Ridder, geb. Oost en Westsouburg 14 dec. 1967.
 2. Alexander de Ridder, geb. Middelburg 25 febr. 1973.
 3. Christiaan de Ridder, geb. Oost en Westsouburg 22 aug. 1974.

 

XIIIaa. Jacobus Adriaan Francois Hollebrandse, geb. Yerseke 1 nov. 1943, tr. Vlissingen 28 sept. 1967 Johanna Alida Drancina Maria Voermans, geb. ’s Gravenhage 6 (mnd. onb.) 1939, dr. van Johannes Hendricus Jacobus Wilhelmus en Francina Petronella Verwayen.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicoline Francina Maria Hollebrandse, geb. Vlissingen 30 maart 1968.
 2. Johanna Jacoba Hollebrandse, geb. Vlissingen 14 jan. 1970.

 

XIIad. Adriaan Hollebrandse, geb. Vlissingen 28 mei 1901, Machineboorder 1929, † Utrecht 23 april 1977, tr. Vlissingen 22 nov. 1929 Maria Johanna Pot, geb. Vlissingen 5 febr. 1910, dr. van Robbertus en Johanna Maria Velde.

Uit dit huwelijk:

 1. Martha Johanna, volgt XIIIab.
 2. Robbertus, volgt XIIIac.

 

XIIIab. Martha Johanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 8 juni 1933, tr. Utrecht 24 dec. 1957 Johannes Anthonius Wammes, geb. Culemborg 27 mei 1935, zn. van Marinus en Wilhelmina van van Lingen.

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Wammes, geb. Utrecht 19 febr. 1960.
 2. Jolanda Wammes, geb. Utrecht 22 aug. 1963.
 3. Johannes Wammes, geb. Utrecht 10 aug. 1971.

 

XIIIac. Robbertus Hollebrandse, geb. Vlissingen 27 aug. 1937, tr. Woerden 16 juli 1964 Anna van van Oudenallen, geb. Woerden 24 febr. 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Hollebrandse, geb. Utrecht 19 juni 1966.
 2. Marco Hollebrandse, geb. Utrecht 6 febr. 1968.

 

XIIae. Pieter Hollebrandse, geb. Vlissingen 21 aug. 1921, † Ridderkerk 20 april 1977, tr. Nieuwdorp 6 april 1950 Jacomina Dekker, geb. Nieuwdorp 8 juli 1929, dr. van Frans en Jacoba Louwerse.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Jacoba Hollebrandse, geb. Koudekerke 13 febr. 1951, tr. Ridderkerk 28 nov. 1974 Gerrit Rijsdijk, geb. Ridderkerk 30 jan. 1950, zn. van Jan Pieter en Adriana van Wingerden.
 2. Jacoba Helena, volgt XIIIad.
 3. Pieter Frans, volgt XIIIae.

 

XIIIad. Jacoba Helena Hollebrandse, geb. Koudekerke 25 juni 1953, tr. Ridderkerk 14 sept. 1973 Adriaan Ruinard, geb. Rotterdam 21 dec. 1949, zn. van Adriaan en Aartje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Dominique Ruinard, geb. Rotterdam 26 april 1975.
 2. Adriaan Ruinard, geb. Rotterdam 19 jan. 1980.

 

XIIIae. Pieter Frans Hollebrandse, geb. Waspik 24 sept. 1959, tr. Rotterdam (kerkelijk Ridderkerk) 29 sept. 1983 Geertruida Teuntje Cornelia van der Waal, geb. Ridderkerk 7 mei 1958, dr. van Adrianus en Hendrika Streefkerk.

Uit dit huwelijk:

 1. Marloes Jacoline Hendrine Hollebrandse, geb. Rotterdam 25 okt. 1987.
 2. Mirjam Francina Rozetta Hollebrandse, geb. Dordrecht 22 jan. 1992.

 

XIr. Maarten Hollebrandse, geb. Vlissingen 12 jan. 1870, landbouwersknecht 1892, werkman 1894, landbouwer 1898, werkman 1900, dijkwerker 1901-1917, kantenier 1926, dijkwerker 1927, † Vlissingen 12 mei 1959, tr. Biggekerke 5 febr. 1892 Fransina de Bree, geb. Biggekerke 19 dec. 1872, dienstbode 1892, † Vlissingen 24 okt. 1955, dr. van Jan en Neeltje Baljeu.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Hollebrandse, geb. Vlissingen 6 juni 1892, kwartiermeester 1917, † Oost- en West-Souburg 18 april 1926, tr. Vlissingen 28 dec. 1917 Stephanie Petronella de Booij, geb. Vlissingen 18 jan. 1896, dr. van Petrus en Maria Sophia Pieters.
 2. Levenloze zoon, geb. Vlissingen 9 maart 1894.
 3. Jan Hollebrandse, geb. Vlissingen 1 okt. 1895, Caféhouder 1942, † Vlissingen 28 okt. 1955, tr. Vlissingen 26 nov. 1942 Isabella Mathilda Baeijens, geb. Oud-Turnhout 1895, † 16 juli 1978, dr. van Joannes en Monica Bax.
 4. Adriaan Hollebrandse, geb. Vlissingen 24 juni 1898, † ald. 14 juli 1898.
 5. Neeltje Susanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 23 maart 1900, † ald. 18 maart 1901.
 6. Susanna Neeltje Hollebrandse, geb. Vlissingen 6 sept. 1901, dienstbode 1919, tr. Vlissingen 30 sept. 1919 Gerrit Weijers, geb. Sassenheim 1900, matroos schrijver der Koninklijke Marine 1919, zn. van Nicolaas en Cornelia Johanna Vermeulen.
 7. Pieternella Hollebrandse, geb. Vlissingen 22 juli 1909, † ald. 5 nov. 1927.

 

XIs. Janus Hollebrandse, geb. Vlissingen 4 okt. 1872, dijkwerker 1896-1922, † Vlissingen 15 maart 1961, tr. Vlissingen 16 okt. 1896 Jacomina Minderhout, geb. Serooskerke 8 febr. 1876, † Vlissingen 3 sept. 1976, dr. van Jacob en Leuntje Jongepier.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten, volgt XIIaf.
 2. Jacob Hollebrandse, geb. Vlissingen 25 sept. 1898, tr. 5 okt. 1921 Anna Maria Christina van Boven, geb. Vlissingen 1899, dr. van Marinus en Anna Maria Rijnders.
 3. Leuntje Suzanna, volgt XIIag.
 4. Susanna, volgt XIIah.

 

XIIaf. Maarten Hollebrandse, geb. Vlissingen 3 juli 1897, hulpconducteur 1922, incasseerder -1954, † Vlissingen 12 dec. 1954, tr. Oost- en West-Souburg 27 mei 1922 Neeltje Jacomina Schipper, geb. Oost- en West-Souburg 16 sept. 1901, † Vlissingen 1 april 1967, dr. van Aart en Jacomina Schipper.

Uit dit huwelijk:

 

XIIIaf. Janus Hollebrandse, geb. Oost en Westsouburg 18 dec. 1925, † Middelburg 27 juli 1986, tr. Koudekerke 18 maart 1953 Jacomina Brasser, geb. Koudekerke 14 sept. 1929, † 31 jan. 2018, dr. van Bartholomeus en Maria Adriana Corbijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Elly, volgt XIVe.
 2. Bartjan Hollebrandse, geb. Purmerend 30 mei 1964, † 27 okt. 1991.

 

XIVe. Elly Hollebrandse, geb. Hengelo 20 mei 1956, tr. Middelburg 9 sept. 1977 Pieter Cornelis Sonke, geb. Kloetinge 17 juni 1950, zn. van Adriaan en Maria Sonke.

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Arjan Sonke, geb. Goes 17 mei 1982.
 2. Ilona Maja Sonke, geb. Goes 16 aug. 1986.

 

XIIag. Leuntje Suzanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 15 febr. 1903, † na 1991, tr. Vlissingen 27 febr. 1924 Jan Goedbloed, geb. Vlissingen 28 nov. 1901, Sergeant der Infanterie 1924, † ’s Gravenhage 23 dec. 1983, zn. van Lein en Anna de de Voogd.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos kind, geb. Koudekerke.
 2. Lein Goedbloed, geb. Middelburg 17 maart 1928.
 3. Jacomina Anna Goedbloed, geb. Middelburg 6 okt. 1932, † ’s Gravenhage 14 okt. 1987.
 4. Jan Goedbloed, geb. Bergen op Zoom 6 april 1936.
 5. Janus Goedbloed, geb. Bergen op Zoom 6 april 1936.

 

XIIah. Susanna Hollebrandse, geb. Vlissingen 18 april 1906, † ald. 14 mei 1997, tr. Vlissingen 31 okt. 1928 Willem Abraham Groen (XI-l).

 

X-l. Leuntje Hollebrandse, geb. Biggekerke 8 juni 1829, particuliere 1850, † Middelburg 9 nov. 1905, tr. Middelburg 14 aug. 1850 Anthonie de Broekert, geb. ’s-Gravenpolder omstr. 1818, Visscher 1850, † vóór 1890, zn. van Anthoni en Jannetje Wisse.

Uit dit huwelijk:

Izaak Marinus de Broekert, geb. omstr. 1868, † Rotterdam 20 aug. 1958, tr. Nieuwenhoorn 12 nov. 1896 Kornelia Spruit, geb. omstr. 1871, dr. van Arie en Jannetje Groeneveld.

 

Xm. Adriaan Hollebrandse, geb. Biggekerke 23 nov. 1836, boereknecht 1861, werkman 1883-1887, † Middelburg 21 okt. 1893, tr. Biggekerke 4 jan. 1861 Francina van Kleeven, geb. Oost en Westsouburg 13 nov. 1834, boeremeid 1861, † Biggekerke 25 sept. 1882, dr. van Maatje van Kleeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, volgt XIt.
 2. Maatje Hollebrandse, geb. Biggekerke 7 sept. 1862, † Vlissingen 8 aug. 1883.
 3. Leuntje, volgt XIu.

 

XIt. Adriaan Hollebrandse, geb. Biggekerke 3 febr. 1861, werkman 1887-1891, † Middelburg 6 mei 1891, tr. Middelburg 6 mei 1887 Jannetje Marteijn, geb. Arnemuiden 19 okt. 1860, dienstbode 1887, dr. van Johannes en Jannetje Vinke.

Uit dit huwelijk:

 1. Fransina, volgt XIIai.
 2. Johannes, volgt XIIaj.

 

XIIai. Fransina Hollebrandse, geb. Middelburg 20 juni 1888, tr. Middelburg 5 juni 1912 Adriaan Leunis Bosschaart, geb. Middelburg 10 april 1887, boekbinder 1912-1916, † Middelburg 20 nov. 1916, zn. van Jan en Elizabeth Maria Barentsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Bosschaart, geb. Middelburg 10 dec. 1913, † ald. 17 maart 1915.
 2. Jannetje Bosschaart, geb. Middelburg 30 dec. 1915, † ald. 1 jan. 1918.

 

XIIaj. Johannes Hollebrandse, geb. Middelburg 2 maart 1891, Timmerman 1913-1956, † Middelburg 1 febr. 1956, tr. Middelburg 23 mei 1913 Adriana Janse, geb. Middelburg omstr. 1892, † Sint Laurens 1 mei 1976, dr. van Johannes Marinus en Sentina Jacomina Vlieger.

Uit dit huwelijk:

 

XIIIag. Jannetje Sentina Hollebrandse, geb. Middelburg 12 sept. 1914, † ald. 7 nov. 1988, tr. Middelburg 11 sept. 1942 Leendert Arnoldus Koekman, geb. Middelburg 23 aug. 1914, loodgieter 1942, † Middelburg 10 dec. 2003, zn. van Lodewijk Marinus Anton en Elisabeth Vermaat; hij hertr. 1989 Fransina Maria Geerse.

Uit dit huwelijk:

Elizabeth Adriana Koekman, geb. Middelburg 19 maart 1951.

 

XIu. Leuntje Hollebrandse, geb. Biggekerke 26 mei 1867, † Grootebroek 16 mei 1945, tr. 1e Vlissingen 29 maart 1889 Willem Pieter Kokelaar, geb. Vlissingen 18 okt. 1858, smid 1889-1900, † Vlissingen 3 aug. 1900, zn. van Abraham Karel en Maria Haarzakker; tr. 2e Vlissingen 16 juni 1911 Klaas Portegijs, geb. Hoogkarspel omstr. 1871, werkman 1911, zn. van Simon en Maartje Pot.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Kokelaar, geb. Vlissingen 23 dec. 1889, † ald. 1989.
 2. Maria Kokelaar, geb. Vlissingen 1891, tr. Vlissingen 10 juli 1912 Daniel Polderman, geb. 1888, koffiehuishouder 1912, zn. van Jan en Elizabeth Maijers.
 3. Fransina Kokelaar, geb. Vlissingen 6 jan. 1893.
 4. Carolina Frederika Kokelaar, geb. Vlissingen 26 nov. 1894.
 5. Adriaan Kokelaar, geb. Vlissingen 13 jan. 1896.
 6. Hendrika Cornelia Kokelaar, geb. Vlissingen 9 mei 1897.
 7. Anthonia Elisabeth Kokelaar, geb. Vlissingen 21 april 1900.

 

IXi. Jan Hollebrandse, geb. Zoutelande 11 april 1784, arbeider 1819, landbouwer 1840, dagloner 1850, particulier 1865-1875, † Zoutelande 10 juni 1875, tr. Koudekerke 28 sept. 1815 Anna (Johanna; Antje) Mouer, geb. Domburg 2 april 1795, particuliere 1840, zonder 1850, particuliere 1865, † Zoutelande 15 aug. 1865, dr. van Johannis Reinhart en Dina Arends.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, volgt Xn.
 2. Dina Hollebrandse, geb. Domburg 11 juni 1817, † ald. 8 febr. 1819.
 3. Dina, volgt Xo.

 

Xn. Catharina Hollebrandse, geb. Koudekerke 11 maart 1816, particuliere 1840, arbeidster 1842-1848, † Gapinge 21 sept. 1848, tr. Gapinge 4 april 1840 Willem Louwerse, geb. Meliskerke omstr. 1800, boereknecht 1840, arbeider 1842-1848, † Meliskerke 5 april 1884, zn. van David Cornelisse en Elisabeth Wisse.

Uit dit huwelijk:

Jan Louwerse, geb. Schellach jan. 1842, † ald. 1 sept. 1842.

 

Xo. Dina Hollebrandse, geb. Domburg 5 febr. 1825, dienstbode 1850-, † Arnemuiden 20 febr. 1880, tr. Middelburg 8 mei 1850 Johannes (Johannis) Odding, geb. Arnemuiden omstr. 1825, koopman 1850-1880, † Arnemuiden 9 mei 1896, zn. van Doris en Maatje Dingemanse.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Odding, geb. Arnemuiden 27 maart 1851, † ald. 5 nov. 1855.
 2. Levenloze dochter, geb. Arnemuiden 13 juli 1854.
 3. Johannis Odding, geb. Arnemuiden 12 sept. 1855, † ald. 11 okt. 1855.
 4. Theodorus Odding, geb. Arnemuiden 25 aug. 1857, † ald. 5 sept. 1857.
 5. Anna Margaretha Odding, geb. Arnemuiden 26 okt. 1858, † ald. 21 sept. 1919.
 6. Theodores Johannis Odding, geb. Arnemuiden 29 aug. 1861, winkelier -1910, † Arnemuiden 27 dec. 1910.
 7. Johannis Odding, geb. Arnemuiden 19 aug. 1863, † ald. 4 sept. 1863.

 

IXj. Florus Hollebrandse, geb. Zoutelande 17 sept. 1786, arbeider 1819, daglooner 1819, landman 1819, boerenknecht 1819-1823, arbeider 1825, dagloner 1825-1837, † Middelburg 20 febr. 1837, tr. 1e Koudekerke 24 april 1819 Maria van Maldegem, geb. Middelburg 3 okt. 1799, particulier 1819, † 18 dec. 1819, dr. van Daniël en Willemina Reinierse; tr. 2e Koudekerke 20 dec. 1823 Louwerina Louwerse, geb. Middelburg 5 mei 1804, particulier 1823, dagloonster 1842, † Middelburg 1 dec. 1866, dr. van Frans en Leuntje de Pagter.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Hollebrandse, geb. 2 dec. 1816, tr. 12 aug. 1842 Johannes Josephus Oppen, † vóór 1890.
 2. Willem Hollebrandse, geb. Middelburg 14 dec. 1819, † Sint Laurens (Brigdamme) 28 dec. 1819.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Catharina, volgt Xp.
 2. Leuntje Hollebrandse, geb. Middelburg 10 april 1825, † ald. 27 aug. 1825.
 3. Willem Hollebrandse, geb. Middelburg 19 okt. 1826, † ald. 20 mei 1828.
 4. Leuntje Hollebrandse, geb. Middelburg 9 mei 1829, † ald. 22 sept. 1829.
 5. Frans Hollebrandse, geb. Middelburg 15 okt. 1830, † ald. 9 okt. 1832.

 

Xp. Catharina Hollebrandse, geb. Koudekerke 1 febr. 1824, dienstbode 1842, † Middelburg 17 mei 1912, tr. Middelburg 12 aug. 1942 Johannes Josephus Oppen, geb. Middelburg 2 dec. 1816, leerlooijer 1842-1863, † Middelburg 1 febr. 1889, zn. van Wilhelmina Oppen.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Adriaan Oppen, geb. Middelburg 4 sept. 1842, † ald. 17 nov. 1843.
 2. Lijn Adriaan Oppen, geb. Middelburg 18 dec. 1843, † ald. 4 april 1850.
 3. Florus Willem Oppen, geb. Middelburg 18 maart 1845, † ald. 5 juni 1845.
 4. Willem Florus Oppen, geb. Middelburg 13 jan. 1863, † ald. 11 febr. 1863.

 

IXk. Steven Hollebrandse, geb. Zoutelande 1 jan. 1792, boerenknecht 1830, † Haarlem 2 nov. 1847, tr. Baarland 3 april 1830 Willemina Blok, geb. Baarland 22 dec. 1807, particulier 1830, arbeidster 1860, † Baarland 14 mei 1881, dr. van Johannes en Cornelia Heijstek.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollebrandse, geb. Baarland 21 juli 1831, † ald. 23 juli 1831.
 2. Catharina, volgt Xq.
 3. Johannes, volgt Xr.
 4. Kornelia Hollebrandse, geb. Baarland 9 nov. 1834, † ald. 22 juli 1836.
 5. Adriana Hollebrandse, geb. Baarland 28 dec. 1835, † ald. 3 maart 1837.
 6. Willem Hollebrandse, geb. Baarland 22 jan. 1837, † ald. 13 jan. 1915.
 7. Jacobus Hollebrandse, geb. Bakendorp 11 april 1839, † ald. 14 sept. 1839.
 8. Cornelis, volgt Xs.
 9. Kornelia Hollebrandse, geb. Baarland 2 juli 1842, † ald. 11 sept. 1842.

 

Xq. Catharina Hollebrandse, geb. Baarland 30 juli 1832, boeremeid 1860, † Borselle 13 mei 1872, tr. Borselle 12 april 1860 Jan Almekinders, geb. Borselle omstr. 1836, schaapsherder, arbeider 1860, † Goes 12 okt. 1924, zn. van Lauweris en Elizabeth Walhout; hij hertr. Borselle 4 febr. 1875 Maatje Hoek van Dijke.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Almekinders, geb. Borselle 9 juli 1861, arbeider 1883, † Vlissingen 25 nov. 1931, tr. Goes 1 maart 1883 Cornelis Maartense, geb. Goes omstr. 1860, zn. van Jan Paulus en Adriana Huisman.
 2. Wilhelmina Almekinders, geb. Borselle 6 juni 1863.
 3. Lourens Almekinders, geb. Borselle 6 april 1867, tr. Rotterdam 17 aug. 1898 Wihelmina Barendina Bekker, geb. Rotterdam omstr. 1866, dr. van Jacob Wilhelm en Cornelia Pieternella Lansman.
 4. Johanna Almekinders, geb. Borselle 25 febr. 1870, dienstbode, tr. Middelburg 15 mei 1891 Willem Bal, geb. Oostkapelle 8 febr. 1870, winkelbediende, zn. van Jan en Louwerina de Bree.
 5. Stoffelina Almekinders, geb. Borselle 14 april 1872.

 

Xr. Johannes Hollebrandse, geb. Baarland 3 sept. 1833, arbeider 1878, † Yerseke 13 sept. 1887, tr. Baarland 9 mei 1878 Maatje de Kok, geb. Oudelande 10 febr. 1851, dienstmeid 1878, huiswerkster 1903, † Yerseke 9 mei 1916, dr. van Julier en Adriana Minnaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven, volgt XIv.
 2. Julier, volgt XIw.
 3. Willem, volgt XIx.
 4. Izak Hollebrandse, geb. Yerseke 11 sept. 1886, † ald. 29 okt. 1888.

 

XIv. Steven Hollebrandse, geb. Heinkenszand 11 juni 1879, schipper 1903-1937, vrachtschipper 1942, † Krabbedijke 14 maart 1968, begr. Krabbendijke, tr. St. Philipsland 16 dec. 1903 Geertje Johanna van den Bos, geb. Sint-Philipsland 9 nov. 1878, † Krabbedijke 31 mei 1958, begr. Krabbendijke, dr. van Johannes en Krijntje Maan de Kok.

Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Johanna, volgt XIIak.
 2. Johannes Marinus, volgt XIIal.
 3. Julier Willem, volgt XIIam.
 4. Allewijn Jan Hollebrandse, geb. Krabbendijke 8 okt. 1909, † ald. 18 jan. 1910.
 5. Jan Allewijn, volgt XIIan.
 6. Johanna Wilhelmina, volgt XIIao.
 7. Krijntje Maan, volgt XIIap.
 8. Willem Leendert, volgt XIIaq.
 9. Allewijna Jannetje Hollebrandse, geb. Krabbendijke 1 dec. 1919, † Tholen 18 febr. 1989, begr. Algemeene Begraafplaats Sint Annaland, tr. Abraham Gerard Theunisse, geb. 28 dec. 1920, † Bergen op Zoom 17 nov. 1986, begr. Algemeene Begraafplaats Sint Annaland.

 

XIIak. Maatje Johanna Hollebrandse, geb. Sint Phillipsland 28 nov. 1904, tr. Krabbendijke 26 juni 1930 Pieter Aarnoutse, geb. Lekkerkerk 13 febr. 1904, schipper 1930, † Zwijndrecht 11 jan. 1990, zn. van Jan en Cornelia Meijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Aarnoutse, geb. Doornik 25 april 1931.
 2. Geertje Johanna Aarnoutse, geb. Krabbendijke 3 aug. 1932, † Dordrecht 1967.
 3. Jan Cornelis Aarnoutse, geb. Zwijndrecht 25 jan. 1936.

 

XIIal. Johannes Marinus Hollebrandse, geb. Sint Phillipsland 10 juli 1906, schipper 1937, † Krabbendijke 28 okt. 1993, tr. Goes 14 okt. 1937 Jozina de Kok, geb. Lewedorp 15 april 1911, † 20 april 2007, begr. Krabbendijke, dr. van Jacobus en Jannetje de Kok.

Uit dit huwelijk:

Geertje Johanna Jannetje Jozina Hollebrandse, geb. Rotterdam 7 sept. 1940, tr. Rotterdam 9 sept. 1964 (echtsch. uitgespr. ald. 17 aug. 1987) Jan Herman van der Klooster, geb. Eindhoven 2 nov. 1939, † Molenschot (NB) 16 aug. 1999, zn. van Cornelis en Elizabeth Margaretha de Bruijne.

 

XIIam. Julier Willem Hollebrandse, geb. Rotterdam 31 jan. 1908, vrachtschipper 1942, † Goes 25 febr. 1999, tr. Yerseke 15 jan. 1942 Hendrika Paulina Steenblok, geb. Yerseke 19 dec. 1907, † Goes 4 aug. 1977, dr. van Johannes en Leuntje Paardekooper.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven, volgt XIIIah.
 2. Johannes Hollebrandse, geb. De Heen (NB) -Steenbergen_ 23 nov. 1944, † Goes 26 juni 2009, tr. jan. 1977 Cornelia Gerarda Bouwman, geb. Krabbedijke 9 maart 1946, dr. van Pieter en Bertha Sinke.

 

XIIIah. Steven Hollebrandse, geb. Yerseke 20 okt. 1942, tr. Bergen op Zoom 12 juli 1967 Martha Adriana Huissen, geb. Bergen op Zoom 11 april 1946, dr. van Pieter en Pieternella Susanna…

Uit dit huwelijk:

 1. Julier Willem Hollebrandse, geb. Hansweert 30 mei 1968.
 2. Pieter Hollebrandse, geb. Hansweert 23 april 1970.

 

XIIan. Jan Allewijn Hollebrandse, geb. Krabbendijke 8 okt. 1909, schipper 1936, † Goes 24 jan. 1993, begr. Krabbendijke, tr. Waarde 18 juni 1938 Helena Katharina Kamerling, geb. Waarde 12 sept. 1911, † Krabbendijke 7 nov. 1992, dr. van Abraham en Elisabeth Dina Molhoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Jan Alewijn, volgt XIIIai.
 2. Elizabeth Dina Maria, volgt XIIIaj.
 3. Abraham Arend Cornelis Catharinus, volgt XIIIak.
 4. Geertje Johanna Alewijna, volgt XIIIal.
 5. Johannes Julier Willem, volgt XIIIam.

 

XIIIai. Steven Jan Alewijn Hollebrandse, geb. Goes 29 mei 1937, † ald., tr. Nisse 24 sept. 1965 Anthonia Fierloos, geb. Nisse 26 april 1945, dr. van Leendert en Levina van Damme.

Uit dit huwelijk:

 1. Levina Helena Hollebrandse, geb. Benthuizen 10 okt. 1966.
 2. Helena Catharina Hollebrandse, geb. Benthuizen 24 juni 1968.
 3. Jan Allewijn Hollebrandse, geb. Rotterdam 20 aug. 1969, tr. Hendrik Ido Ambacht 30 juni 2000 Anna Maria Ippel.
 4. Leendert, volgt XIVf.
 5. Stephanus, volgt XIVg.
 6. Anthonia Hollebrandse, geb. Rotterdam 10 mei 1976.
 7. Elizabeth Geertje Hollebrandse, geb. Dordrecht 14 febr. 1980.

 

XIVf. Leendert Hollebrandse, geb. Rotterdam 10 febr. 1971, tr. 30 juli 1993 Woutrijntje Johanna Verhoek, geb. 24 dec. 171.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Jan Allewijn Hollebrandse, geb. Dordecht 29 april 1995.
 2. Cornelis Hollebrandse, geb. Dordrecht 16 aug. 1996.
 3. Leendert Wouter Hollebrandse, geb. Dordrecht 23 juni 1999.
 4. Anton Geert Hollebrandse, geb. Dordrecht 15 okt. 2001.
 5. Levi Leon Hollebrandse, geb. Ablasserdam 22 dec. 2008.
 6. Trijntje Johanna Hollebrandse, geb. Dordrecht 6 nov. 2013.

 

XIVg. Stephanus Hollebrandse, geb. Rotterdam 13 dec. 1973, aannemer, tr. 20 febr. 1998 Lena Jacoba van Houte, geb. 3 sept. 1974.

Uit dit huwelijk:

 1. Ellianne Belia Johanna Hollebrandse, geb. 5 sept. 1999.
 2. Steven Jan Allewijn Hollebrandse, geb. 8 okt. 2001.
 3. Maarten Jacob Hollebrandse, geb. 16 juni 2003.
 4. Lena Anthonia Hollebrandse, geb. 4 mei 2007.

 

XIIIaj. Elizabeth Dina Maria Hollebrandse, geb. Oostdijk (Krabbendijke) 23 sept. 1940, tr. 1e Dordrecht 18 april 1961 Gerrit Hendrik van den Adel, geb. Brouwershaven 20 juni 1934, † Zwijndrecht 8 jan. 1999, zn. van Gerrit Hendrik en N.N. Pietje?; tr. 2e Zwijndrecht 31 okt. 2003 Wijnand Hoenkoop, geb. 20 febr. 1935, zn. van Jan Pieter en Petronella Meijering.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerrit Hendrik van den Adel, geb. Rotterdam 21 april 1962.
 2. Helena Catharina van den Adel, geb. Dordrecht 15 nov. 1966.
 3. Jan Allewijn van den Adel, geb. Rotterdam 7 juli 1969.

 

XIIIak. Abraham Arend Cornelis Catharinus Hollebrandse, geb. Steenbergen 27 okt. 1943, tr. Rotterdam 21 sept. 1967 Henny Bruins, geb. Noordoost Polder 8 mei 1945, dr. van Gerrit en Neeltje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Hollebrandse, geb. Leiden 15 mei 1970.
 2. Jan Abraham Hollebrandse, geb. Rotterdam 13 okt. 1971.
 3. Gerrit Willem Hollebrandse, geb. Rotterdam 12 sept. 1981.
 4. Abraham Cornelis Hollebrandse, geb. Dordrecht 21 nov. 1988.

 

XIIIal. Geertje Johanna Alewijna Hollebrandse, geb. Krabbendijke 14 juli 1946, tr. ’s Gravenhage 28 dec. 1965 (echtsch. uitgespr.) Leunis Geluk, geb. 28 jan. 1941.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Geluk, geb. ’s Gravenhage 12 dec. 1966.
 2. Ilona Elisabeth Geluk, geb. Rotterdam 8 okt. 1970.
 3. Anna Maria Christina Geluk, geb. Goes 14 juli 1984.

 

XIIIam. Johannes Julier Willem Hollebrandse, geb. Kapelle-Biezelinge 11 juni 1950, tr. Aarnouda Louws, geb. Meliskerke 21 dec. 1952, dr. van Floor en Christina Schoe.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Christina Jacoba Hollebrandse, geb. Dordrecht 14 dec. 1977.
 2. Florenz Allewijn Pieter Hollebrandse, geb. Dordrecht 2 mei 1979.
 3. Katharina Hollebrandse, geb. Dordrecht 2 dec. 1980.
 4. Pieter Anthonie Hollebrandse, geb. Dordrecht 15 jan. 1983.
 5. Christina Maria Hollebrandse, geb. Dordrecht 5 dec. 1985.
 6. Theodora Hollebrandse, geb. Dordrecht 4 sept. 1987.
 7. Elizabeth Geertje Irene Hollebrandse, geb. Zwijndrecht 14 nov. 1989.
 8. Esther Hollebrandse, geb. Dordrecht 9 okt. 1992.
 9. Steven Jan Johannes Hollebrandse, geb. Dordrecht 4 okt. 1993.
 10. Lydia Hanna Hollebrandse, geb. Dordrecht 7 april 1997.

 

XIIao. Johanna Wilhelmina Hollebrandse, geb. Krabbendijke 16 dec. 1910, † Goes 3 april 1988, begr. Krabbendijke, tr. Krabbendijke 2 april 1942 Andries Hoekman (XIVh).

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Johanna Hoekman, geb. Krabbendijke 20 maart 1943.
 2. Geertje Johanna Stevina Hoekman, geb. Krabbendijke 1944, † ald. 19 jan. 1945.
 3. Geertje Johanna Stevina Hoekman, geb. Krabbendijke 1944, † 19 jan. 1945.
 4. Cornelis, volgt XIIIan.

 

XIIIan. Cornelis Hoekman, geb. Krabbendijke 7 jan. 1948, kleinlandbouwer 1942, tr. Adriana Joppe.

Uit dit huwelijk:

 

XIVh. Andries Hoekman, geb. Biezelinge Krabbendijke 22 juli 1910, distributie-ambtenaar 1942-1945, † Goes 8 sept. 1976, begr. Krabbendijke, tr. Krabbendijke 2 april 1942 Johanna Wilhelmina Hollebrandse (XIIao).

 

XIIap. Krijntje Maan Hollebrandse, geb. Krabbendijke 19 juni 1913, † Blaricum 26 mei 2005, begr. Werkendam, tr. Krabbendijke 25 juni 1942 Willem Leeuwenstein, geb. Nijmegen 24 sept. 1912, schipper 1942-1945, † Dordrecht 21 mei 1959, zn. van Willem en Marigje van der Vlies.

Uit dit huwelijk:

 1. Marigje Willemina Leeuwenstein, geb. Dordrecht 17 april 1943, † Huizen 11 juni 2004.
 2. Geertje Johanna Leeuwenstein, geb. Goes 2 dec. 1944, † ald. 25 mei 1945.
 3. Geertje Johanna Leeuwenstein, geb. Dordrecht 6 juli 1947.
 4. Willem Steven Leeuwenstein, geb. Dordrecht 25 jan. 1950.
 5. Steven Johannes Leeuwenstein, geb. Dordrecht 3 april 1953.

 

XIIaq. Willem Leendert Hollebrandse, geb. Krabbendijke 2 april 1916, † Almkerk 15 febr. 2005, begr. Werkendam, Algemene Begraafplaats, tr. 1e Rotterdam 14 jan. 1938 Janna Cornet, geb. Werkendam 15 jan. 1916, † Gorichem 3 juli 1977, begr. Werkendam, dr. van Cornelis en Antje Larooij; tr. 2e na 1977 Neeltje Kooijman, † Makkum 25 april 2004.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertje Johanna Hollebrandse, geb. Werkendam 18 jan. 1939.
 2. Cornelis Willem Hollebrandse, geb. Pommereuil (België) 18 okt. 1941.
 3. Antje Jannie Hollebrandse, geb. Terneuzen 5 okt. 1943, tr. Aalbert Smits.
 4. Stevelina Maatje Hollebrandse, geb. Wemeldingen 13 sept. 1948, tr. Bastiaan van Dijk.
 5. Willem Adrianus Hollebrandse, geb. Werkendam 15 aug. 1949, tr. L. Admiraal.
 6. Janna Carolina Hollebrandse, geb. Werkendam 19 april 1951, tr. Gerrit Verheij.
 7. Maatje Johanna Hollebrandse, geb. Werkendam 14 april 1953, tr. Johannes de Keijzer.
 8. Carolina Adriana Hollebrandse, geb. Werkendam 2 juli 1957, tr. K. Ippel.

 

XIw. Julier Hollebrandse, geb. Heinkenszand 15 okt. 1881, stoker 1911-1912, kapper 1939, † Yerseke 29 juli 1963, tr. Yerseke 29 sept. 1910 Johanna Adriana Timmer, geb. Retranchement 18 nov. 1884, † Yerseke 14 nov. 1987, dr. van Pieter en Johanna Cornelia Ruijsscher.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloze zoon, geb. Yerseke 14 juli 1911.
 2. Pieter Johannis, volgt XIIar.
 3. Johannis Pieter, volgt XIIas.
 4. Johan Cornelis, volgt XIIat.
 5. Maatje Johanna, volgt XIIau.
 6. Johanna Hollebrandse, geb. 26 sept. 1922.

 

XIIar. Pieter Johannis Hollebrandse, geb. Yerseke 4 juli 1912, Timmermansknecht 1937, Timmerman 1946, † Goes 12 mei 1969, tr. Yerseke 1937 Cornelia Hendrika Johanna Scheele, geb. Yerseke 10 jan. 1912, † ald. 27 jan. 1977, dr. van Cornelis en Jacoba de Smet.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacoba Cornelia, volgt XIIIao.
 2. Cornelis Julier Hollebrandse, geb. Yerseke 18 febr. 1945.
 3. Julier Cornelis Hollebrandse, geb. Yerseke aug. 1946, † Goes 27 nov. 1946.
 4. Julier Cornelis, volgt XIIIap.
 5. Jacoba Cornelia Johanna Hollebrandse, geb. 15 april 1951.
 6. Marinus, volgt XIIIaq.

 

XIIIao. Johanna Jacoba Cornelia Hollebrandse, geb. Yerseke 24 febr. 1938, tr. Willem de Rooij, geb. Yerseke 29 juli 1935, † ald. 12 mei 1990, zn. van Jan en Margaritha Jacomina de Baal.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaritha Jacomina de Rooij, geb. Goes 22 juli 1969.
 2. Pieter Johannes de Rooij, geb. Yerseke 25 aug. 1970.
 3. Cornelia Hendrika Johanna de Rooij, geb. Yerseke 20 nov. 1972.

 

XIIIap. Julier Cornelis Hollebrandse, geb. Yerseke 14 aug. 1949.

Uit zijn relatie met Marie Elizabeth Aleida Egelfriet, geb. 15 mei 1946, † 16 dec. 2004, dr. van Pieter en Aaltje Boogaard:

 1. Julier Cornelis Hollebrandse, geb. Goes 16 dec. 1981.
 2. Ylva Marielle Hollebrandse, geb. Yerseke 15 mei 1983.

 

XIIIaq. Marinus Hollebrandse, geb. Yerseke 31 aug. 1954, tr. Kruiningen gem. Riemerswaal 22 juli 1977 Leintje Zweedijk, geb. 2 (mnd. onb.) 1956, dr. van Jan Jacobus en Catharina Minderhoud.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hendrika Johanna Hollebrandse, geb. Goes 15 mei 1978.
 2. Jan Jacobus Hollebrandse, geb. Goes 17 aug. 1980.
 3. Pieter Johannes Hollebrandse, geb. Krabbendijke 2 juni 1983.

 

XIIas. Johannis Pieter Hollebrandse, geb. Yerseke 17 april 1913, kapperszaak in Yerseke, kapper 1937, † Yerseke 7 maart 2004, tr. Yerseke 17 juli 1937 Neeltje van Boven, geb. Yerseke 15 okt. 1912, † Krabbendijke 5 maart 1999, dr. van Jacobus en Pieternella Sinke.

Uit dit huwelijk:

 1. Julier Jacobus, volgt XIIIar.
 2. Jacobus Julier, volgt XIIIas.
 3. Johanna Pieternella Machalina, volgt XIIIat.
 4. Willem, volgt XIIIau.
 5. Johannes, volgt XIIIav.
 6. Pieternella M., volgt XIIIaw.
 7. Pieter, volgt XIIIax.
 8. Christiaan, volgt XIIIay.
 9. Jozias Hollebrandse, geb. Yerseke 19 april 1952, † ald. 6 nov. 1967.
 10. Jan, volgt XIIIaz.
 11. Margretha, volgt XIIIba.

 

XIIIar. Julier Jacobus Hollebrandse, geb. Yerseke 15 nov. 1938, tr. Krabbendijke 21 juni 1963 Cornelia Nieuwenhuizen, geb. Krabbendijke 19 mei 1943, dr. van Cornelis en Cornelia de Jonge.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieter, volgt XIVi.
 2. Cornelis Julier Hollebrandse, geb. Middelburg 19 maart 1970.
 3. Stefan Willem Hollebrandse, geb. 8 april 1977.

 

XIVi. Johannes Pieter Hollebrandse, geb. Yerseke 25 mei 1966, tr. Middelburg 15 juli 1990 Caroline Dingemanse, geb. Middelburg 27 dec. 1967, dr. van Adriaan en Magdalena de Visser.

Uit dit huwelijk:

Julier Jacobus Hollebrandse, geb. Goes 12 juli 1992.

 

XIIIas. Jacobus Julier Hollebrandse, geb. Yerseke 9 sept. 1940, tr. Nisse 7 sept. 1965 Neeltje D. Bosman, geb. Nisse 9 juni 1944, dr. van Pieter en Geertruida Pouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieter, volgt XIVj.
 2. Pieter Jacobus Hollebrandse, geb. Krabbendijke 31 juli 1971.
 3. Neeltje Geertruida Hollebrandse, geb. Krabbendijke 11 maart 1973, † ald. 17 nov. 1990.
 4. Geertruida Louisse Hollebrandse, geb. Krabbendijke 2 dec. 1980.

 

XIVj. Johannes Pieter Hollebrandse, geb. Krabbendijke 24 juni 1969, tr. Kapelle 11 okt. 1990 Annet Hoekman, geb. Kapelle 31 dec. 1969, dr. van Cornelis en Forry Almekinders.

Uit dit huwelijk:

Jacobus Cornelis Johannes Hollebrandse, geb. Kapelle 25 febr. 1991.

 

XIIIat. Johanna Pieternella Machalina Hollebrandse, geb. 3 juni 1942, tr. Yerseke 2 nov. 1962 Willem Murre, geb. Nieuwdorp 30 aug. 1937, zn. van Jan en Catharina Kerkhoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Johannes Murre, geb. Nieuwdorp 24 aug. 1963.
 2. Johannes Willem Murre, geb. 6 okt. 1964.
 3. Catharina Neeltje Murre, geb. Nieuwdorp 27 febr. 1966.
 4. Neeltje Pieternella Margretha Murre, geb. Nieuwdorp 1 dec. 1969.
 5. Cornelis Jozias Murre, geb. Nieuwdorp 18 juli 1973.

 

XIIIau. Willem Hollebrandse, geb. Yerseke 5 juli 1943, † Goes 19 juli 2014, begr. Yerseke 24 juli 2014, tr. Wemeldingen 14 dec. 1967 C.A. Paauwe, geb. 29 mei 1945, dr. van Maarten Pouwer en Janny?.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Pieter, volgt XIVk.
 2. Neeltje Janny, volgt XIV-l.

 

XIVk. Maarten Pieter Hollebrandse, geb. Yerseke 7 juli 1969.

Uit zijn relatie met Cindy:

 1. Falco Hollebrandse.
 2. Amber Hollebrandse.
 3. Ryan Hollebrandse.

 

XIV-l. Neeltje Janny Hollebrandse, geb. Yerseke 12 jan. 1972.

Uit haar relatie met Jan:

Roan.

 

XIIIav. Johannes Hollebrandse, geb. Yerseke 10 dec. 1945, tr. 1e Nisse 13 sept. 1968 Elisabeth Berman, geb. Nisse 24 mei 1946, † Goes 31 maart 1984, dr. van Cornelis; tr. 2e Krabbendijke 4 jan. 1985 Adriana Cornelia Kaan, geb. Krabbendijke 22 mei 1956, dr. van Jacobus en Neeltje Tramper.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Pieter Hollebrandse, geb. Goes 22 okt. 1969.
 2. Cornelis Jan Hollebrandse, geb. Goes 1 jan. 1973.
 3. Neeltje Elisabeth Hollebrandse, geb. Goes 6 mei 1974.
 4. Edwin Jozias Hollebrandse, geb. Goes 19 april 1977.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Neeltje Hollebrandse, geb. Goes 9 juli 1986.
 2. Jacoba Johanna Hollebrandse, geb. Goes 21 okt. 1988.
 3. Margaretha Pieternella Hollebrandse, geb. Goes 12 april 1990.

 

XIIIaw. Pieternella M. Hollebrandse, geb. Yerseke 4 mei 1947, tr. Yerseke 2 nov. 1967 Adriaan Moerdijk, geb. Nieuwdorp 28 juli 1946, zn. van Adriaan en Elisabeth Murre.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Moerdijk, geb. Goes 4 juli 1969.
 2. Johannis Pieter Moerdijk, geb. Kloetinge 12 febr. 1971.
 3. Adriaan Moerdijk, geb. Goes 9 nov. 1973.
 4. Pieternella Margaretha Neeltje Moerdijk, geb. Goes 24 mei 1977.
 5. Marinus Huibrecht Moerdijk, geb. Goes 13 juni 1983.
 6. Johanna Pieternella Moerdijk, geb. Goes 17 okt. 1984.

 

XIIIax. Pieter Hollebrandse, geb. Yerseke 1 okt. 1949, tr. Krabbendijke 26 okt. 1973 Margaretha Dansen, geb. Rilland-Bath 11 mei 1951, dr. van Willem.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Johannes Pieter Hollebrandse, geb. Gapinge 29 sept. 1974.
 2. Christiaan Marinus Peter Hollebrandse, geb. Middelburg 24 okt. 1976.
 3. Manuel Willem Hollebrandse, geb. Middelburg 28 april 1984.

 

XIIIay. Christiaan Hollebrandse, geb. Yerseke 28 dec. 1950, tr. Yerseke 29 dec. 1972 Jozina Huissen, geb. Krabbendijke 1 juni 1953, dr. van Marinus en Pieternella Castel.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Neeltje Cornelia Hollebrandse, geb. Yerseke 17 sept. 1975.
 2. Johanna Wilhemina Hollebrandse, geb. Yerseke 29 jan. 1978.
 3. Hendrika Pieternella Jozina Hollebrandse, geb. Yerseke 2 jan. 1981.
 4. Jozina Christina Hollebrandse, geb. Yerseke 24 aug. 1983.
 5. Pieternella Hollebrandse, geb. Yerseke 29 sept. 1989.

 

XIIIaz. Jan Hollebrandse, geb. Yerseke 4 mei 1955, tr. Goes 21 aug. 1981 Janny Hage, geb. Nijkerk 13 juni 1961, dr. van Pieter en Elisabeth de Haan.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieter Joost Hollebrandse, geb. Nieuwdorp 28 dec. 1983.
 2. Elisabeth Maria Louisse Hollebrandse, geb. Nieuwdorp 11 dec. 1987.
 3. Pieter Jacobus Dingenis Hollebrandse, geb. Nieuwdorp 11 mei 1991.

 

XIIIba. Margretha Hollebrandse, geb. Yerseke 23 jan. 1957, tr. Yerseke 16 sept. 1976 Jan Delzenne, geb. Yerseke 29 maart 1952, zn. van Marien en Margetha van Boven.

Uit dit huwelijk:

 1. Margretha Neeltje Delzenne, geb. Yerseke 30 juli 1979.
 2. Margretha Johanna Susanna Delzenne, geb. Yerseke 7 jan. 1981.
 3. Marinus Johannes Jozias Delzenne, geb. Goes 5 sept. 1984.
 4. Pieternella Maatje Delzenne, geb. Yerseke 1 juli 1986.
 5. Antoinette Jozina Delzenne, geb. Goes 25 sept. 1990.

 

XIIat. Johan Cornelis Hollebrandse, geb. Yerseke 28 jan. 1915, smidsknecht 1939, † Yerseke 9 mei 2000, tr. Yerseke 23 nov. 1939 Catharina Scheele, geb. Yerseke 1919, † Goes 27 maart 1946, dr. van Jacob en Pieternella Daane.

Uit dit huwelijk:

 1. A. Hollebrandse.
 2. J.J. Hollebrandse.
 3. M.M. Hollebrandse.
 4. Johanna Adriana Pieternella, volgt XIIIbb.

 

XIIIbb. Johanna Adriana Pieternella Hollebrandse, geb. 2 nov. 1940, tr. 1e (echtsch. uitgespr. 1978) Cornelis Baars; tr. 2e na 1978 Jan Clootstra (Kloot), geb. 17 april 1937.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ton, volgt XIVm.
 2. Karin Baars, geb. 3 sept. 1962.
 3. Mariska Suzanne, volgt XIVn.

 

XIVm. Ton Baars, geb. juni 1959.

Uit zijn relatie met Marion:

 1. Stefan Baars, geb. 8 juni 1985.
 2. Maikel Baars, geb. 19 jan. 1990.

 

XIVn. Mariska Suzanne Baars, geb. 16 juli 1971.

Uit haar relatie met Antonius Johannes Dominicus de Kleine, geb. Den Helder 3 nov. 1961:

Che de Kleine, geb. 23 mei 2000.

 

XIIau. Maatje Johanna Hollebrandse, geb. Yerseke 30 dec. 1919, † ald. 4 febr. 1998, tr. Yerseke 4 sept. 1947 Reyer Vlaming, geb. Yerseke 17 jan. 1917, † ald. 30 mei 1992, zn. van Bien en Jannatje Scheele.

Uit dit huwelijk:

 1. Bien Julier Vlaming, geb. Yerseke 6 okt. 1947.
 2. Julier Bien Vlaming, geb. Yerseke 5 april 1950, † ald. 21 febr. 1988.
 3. Johanna Adriana Vlaming, geb. Yerseke 22 sept. 1953.
 4. Pieter Reijer Vlaming, geb. Yerseke 22 sept. 1956.

 

XIx. Willem Hollebrandse, geb. Heinkenszand 19 febr. 1884, vermeld vanaf 1903, † ’s Gravenhage 7 jan. 1963, tr. Venlo 19 sept. 1916 Johanna Adriana de Zoete, geb. Venlo 15 juni 1893, † ’s Gravenhage 21 aug. 1989, dr. van Florus Ernestus Laurens en Martha Klebach.

Uit dit huwelijk:

 1. Florus Willem Hollebrandse, geb. ’s Gravenhage 17 sept. 1917.
 2. Johannes Martinus Hollebrandse, geb. ’s Gravenhage 23 dec. 1920, † ald. 25 aug. 1990.

 

Xs. Cornelis Hollebrandse, geb. Baarland 14 maart 1841, arbeider -1906, † Baarland 12 jan. 1906, tr. Baarland 9 mei 1878 Maria de Kok, geb. Borsele 1 nov. 1845, † ald. 4 dec. 1918, dr. van Elisabeth de Kok.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Hollebrandse, geb. Baarland 23 sept. 1879, † 1968.
 2. Elizabeth, volgt XIy.

 

XIy. Elizabeth Hollebrandse, geb. Baarland 8 april 1882, boeremeid 1909, † Borsele 23 dec. 1965, tr. Borselle 13 mei 1909 Johannis de Vroe, geb. Borselle 16 nov. 1878, arbeider 1909, landarbeider 1937, † Goes 9 aug. 1937, zn. van Jan en Cornelia Lanse.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria de Vroe, geb. Borsele 24 okt. 1909, † Borselle 28 nov. 1929, tr. Borselle 22 sept. 1927 Marinus Leendert Faasse, geb. Bruinisse 1900, zn. van Cornelis Marinus en Adriaantje de de Ruiter.
 2. Cornelis de Vroe, geb. Borsele 7 nov. 1910, tr. ’s-Heer Arendskerke 27 april 1939 Wilhelmina Maria Meijers, geb. ’s-Heer Arendskerke 1909.
 3. Jan de Vroe, geb. Borsele 20 mei 1917, † vóór 1940.

 

IX-l. Leijn Hollebrandse, geb. Zoutelande 28 dec. 1792, † Oost- en West-Souburg 7 mei 1880, tr. West Souburg 8 sept. 1821 Maria Bostelaar, geb. Oost-Souburg 15 juni 1792, † Oost- en West-Souburg 28 aug. 1868.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, volgt Xt.
 2. Cornelis Hollebrandse, geb. Oost-Souburg 28 aug. 1823, † ald. 29 okt. 1823.
 3. Pieternella Cornelia, volgt Xu.
 4. Willem Hollebrandse, geb. Oost-Souburg 8 juli 1831, † ald. 19 aug. 1831.
 5. Wilhelmina Hollebrandse, geb. Oost-Souburg 24 okt. 1832, † ald. 23 sept. 1834.

 

Xt. Catharina Hollebrandse, geb. Oost-Souburg 24 jan. 1822, † Middelburg 10 april 1897, tr. 20 april 1859 Johannes Gerardus Kuijpers, geb. Vlissingen 25 mei 1829, † vóór 1897.

Uit dit huwelijk:

Jan Kuijpers, geb. Oost en Westsouburg 22 april 1861.

 

Xu. Pieternella Cornelia Hollebrandse, geb. Oost-Souburg 13 april 1829, † Oost en Westsouburg 16 juni 1863, tr. Oost en Westsouburg 27 okt. 1852 Jan Vos (Xj).

 

VIIIc. Jan Hollebrandse, geb. Meliskerke 14 jan. 1762, hovenier 1821, † Middelburg 7 juni 1802.

Uit zijn relatie met Maatje Matthijsse, geb. omstr. 1751, dagloonster 1819, † Middelburg 7 mei 1820:

 1. Jacobus Adriaan, volgt IXm.
 2. Adriana, volgt IXn.
 3. Willem, volgt IXo.

 

IXm. Jacobus Adriaan Hollebrandse, geb. Middelburg 17 mei 1788, Journalier 1813, daggelder 1814, dagloner 1819-1826, kolonist -1845, † Ommerschans 15 febr. 1845, tr. 1e Middelburg 30 sept. 1813 Adriana Kuijpers, geb. Koudekerke 10 nov. 1791, Domestique (Dienstknecht-bode) 1813, † Middelburg 4 nov. 1814, dr. van Aarnout en Willemijntje Kesteloo; tr. 2e Middelburg 21 jan. 1819 Johanna Blom, geb. Serooskerke 6 aug. 1795, dagloonster 1819, † Middelburg 8 okt. 1850, dr. van Kornelis en Maatje Schrier.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maatje Hollebrandse, geb. Middelburg omstr. 1803, † ald. 12 febr. 1813.
 2. Maatje Hollebrandse, geb. Middelburg 23 nov. 1813, † vóór 1819.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maatje Hollebrandse, geb. Middelburg 8 jan. 1819, dienstbode 1846-, † Dordrecht 15 maart 1897, tr. Middelburg 8 mei 1846 Janis Melse, geb. Kleverskerke 11 maart 1822, daglooner 1846, † Middelburg 26 okt. 1909, zn. van Geerard en Janna La Soe.
 2. Cornelis Hollebrandse, geb. Middelburg 10 april 1821. [Middelburg 1821]
 3. Jan Hollebrandse, geb. Middelburg 17 febr. 1826, wever -1855, † Middelburg 29 nov. 1855.
 4. Cornelia Hollebrandse, geb. Middelburg 11 juni 1827, † Middelburg Ambagt 14 dec. 1827.
 5. Pieter Hollebrandse, geb. Middelburg 7 juni 1835, † ald. 2 maart 1851.

 

IXn. Adriana Hollebrandse, geb. Middelburg 7 okt. 1792, † Meliskerke 13 febr. 1846, tr. Middelburg 7 juni 1821 Isaak Geldof, geb. Oostkapelle 28 dec. 1792, dagloner 1821-1847, particulier 1850, † Meliskerke 15 febr. 1855, zn. van Pieter Geldoff en Maria Schurer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Geldof, geb. Domburg 17 aug. 1821, † vóór 1824.
 2. Maria Geldof, geb. Domburg 17 aug. 1821.
 3. Pieter Geldof, geb. Domburg 25 nov. 1823, dienstknecht 1847, tr. Westkapelle 12 nov. 1847 Adriana Pouwelse, geb. Westkapelle omstr. 1821, arbeidster 1847, dr. van Poulus D. en Apolonia Westerbeke.
 4. Jan Geldof, geb. Domburg 24 sept. 1824, landbouwersknecht 1850, tr. Zoutelande 20 nov. 1850 Pieternella Verhage, geb. Zoutelande omstr. 1828, particuliere 1850, dr. van Jacob en Leuntje Koppejan.

 

IXo. Willem Hollebrandse, geb. Middelburg 18 maart 1795, dagloner 1816, † Middelburg 7 sept. 1821, tr. Middelburg 7 nov. 1816 Martina Pieterse, geb. Serooskerke 7 nov. 1778, dienstbode 1816, arbeidster/schuurster 1821, † Middelburg 30 okt. 1829, dr. van Pieter Janse Louws en Maria Prent.

Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Hollebrandse, geb. 1817, † Middelburg 22 febr. 1826.
 2. Pieter Jacobus Hollebrandse, geb. Middelburg 20 maart 1819, † 4 juni 1819.

 

VIIId. Steven Hollebrandse, geb. Meliskerke 3 dec. 1772, arbeider 1846, † Zoutelande 12 maart 1851.

Uit zijn relatie met Elizabeth Kuijpers, geb. Koudekerke 9 juli 1786, arbeidster 1846, † Oost en Westsouburg 10 febr. 1855, dr. van Govert en Martina Beveland:

 1. Adriaan Hollebrandse, geb. Zoutelande 14 april 1810, † ald. 14 okt. 1810.
 2. Martina Hollebrandse, geb. Zoutelande 9 juli 1811, dienstmeid 1846, † Oost en Westsouburg 25 mei 1890, tr. 1e Oost- en West-Souburg 24 jan. 1846 Adriaan Florusse, geb. West Souburg 10 april 1819, arbeider 1846, † Oost en Westsouburg 21 aug. 1850, zn. van Pieter en Alida de Korte; hij hertr. Oost en Westsouburg 24 jan. 1846 Sara Pieterse; tr. 2e Oost- en West-Souburg 25 april 1855 Jan de Grave, geb. Oost-Souburg 25 okt. 1815, arbeider 1855, † na 1890, zn. van Jan en Leijntje Geldof en gesch. echtg. van Dina van Sluijs.
 3. Zoetje Steven, volgt IXp.

 

IXp. Zoetje Steven Hollebrandse, geb. Zoutelande 23 febr. 1813, particulier 1847, naaister 1861, † Oost- en West-Souburg 21 maart 1861, tr. Oost- en West-Souburg 20 jan. 1847 Gillis Albregts, geb. Oost-Souburg 19 febr. 1796, broodbakker – winkelier 1847, † Oost en Westsouburg 12 febr. 1855, zn. van Aarnoud en Jacomina Blommers en wedr. van 1e Jacoba Wisse en 2e Maartje Loose..

Uit dit huwelijk:

Jan Albregts, geb. Oost- en West-Souburg 21 okt. 1847, † Oost en Westsouburg 11 dec. 1848.

 

Vb. Tanneken Hollebrands, geb. omstr. 1660, ged. Meliskerke 18 april 1660, † Biggekerke 21 okt. 1686, tr. 4 jan. 1682 Cornelis Jan Jasperse, ged. Biggekerke 28 okt. 1657, zn. van Jan en Francijntje Adriaens Blauwaert; hij hertr. Oostkapelle 8 juni 1687 Maria Pinceel.

Uit dit huwelijk:

 1. Francijntje Jasperse, geb. Biggekerke 11 juli 1682.
 2. Jannetje Cornelis Jasperse, ged. Meliskerke 22 aug. 1683, tr. Meliskerke 22 april 1703 Jannis Janse Meeusen, zn. van Jan en Janneke Andries.
 3. Adriaen Jasperse, ged. Meliskerke 16 jan. 1686.